Novice

Družba Elektro Primorska lani za investicije namenila 19,4 milijona evrov

Datum: 26. 6. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Od Evropske investicijske banke pridobili posojilo v višini 22 milijonov evrov.

Družba Elektro Primorska lani za investicije namenila 19,4 milijona evrov

V letu 2019 je družba Elektro Primorska za naložbe namenila 19,4 milijona evrov. Kot je v letnem poročilu zapisal predsednik uprave Uroš Blažica so lani od Evropske investicijske banke (EIB) pridobili posojilo v višini 22 milijonov evrov. Družba namerava v obnovo in izgradnjo distribucijskega elektroenergetskega sistema v obdobju od leta 2019 do 2021 investirati 51 milijonov evrov.

V tem času načrtuje naložbe, ki sledijo osnovnim merilom, kot so: izboljšanje kakovosti napetosti in zanesljivosti napajanja, izvajati ekonomičen, preprost, pregleden in razvojno prilagodljiv distribucijski elektroenergetski sistem ob upoštevanju racionalne rabe prostora in varovanja okolja.

"Osnovna usmeritev Elektra Primorska je postopno kabliranje srednjenapetostnega (SN) omrežja, še posebej na izpostavljenih področjih, kjer beležimo večje število izpadov zaradi okoljskih vplivov ali kjer izpad povzroči večjo škodo. Izgradnja podzemnega srednjenapetostnega omrežja nam bo zmanjšala število prekinitev, izgube in stroške vzdrževanja omrežja. Posamezne večje naložbe utemeljujemo s pomočjo dolgoročnih študij omrežja," je pojasnil predsednik uprave.

Med večjimi naložbami v tem obdobju je izpostavil: izgradnjo 20 kV podzemnih vodov med Kobaridom in Bovcem (21 km), izgradnjo 20 kV podzemnega voda med Vrtojbo in Biljami (3,4 km), dokončanje izgradnje 20 kV podzemnih vodov med Spodnjo Idrijo in Srednjo Kanomljo (3,5 km) in izgradnjo 20 kV povezav med RTP Pivko in OC Neverke (5,85 km).

Lani so nadaljevali z vzpostavitvijo tehnološke platforme za celovito in napredno upravljanje distribucijskega sistema (ADMS). Z vpeljavo funkcij DMS želijo doseči večjo učinkovitost vodenja DEES, hitrejše lociranje in odpravo okvar na omrežju ter boljši izkoristek omrežja.

Redna skupščina Elektra Primorska bo 10. julija, ko se bodo delničarji seznanili s poslovanjem družbe v lanskem letu.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )