Novice

Čez teden dni se bodo sestali delničarji Elektra Ljubljana

Datum: 26. 6. 2020 Besedilo: Polona Bahun

V Ljubljani bo 3. julija potekala 25. redna seja skupščine Elektra Ljubljana.

Čez teden dni se bodo sestali delničarji Elektra Ljubljana

Na njej se bodo delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 in z začasnim znižanjem prejemkov članom nadzornega sveta v času trajanja epidemije koronavirusa v Sloveniji. Odločali bodo o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za lansko leto ter sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Predlog uprave in nadzornega sveta je, da se bilančni dobiček v višini nekaj manj kot 4,4 milijona evrov uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki naj bi jih izplačali 2. novembra letos.

Za družbo je sicer eno najbolj plodovitih let, saj so poslovno leto 2019 sklenili s čistim dobičkom v vrednosti 13,9 milijona evrov. Raven naložb je bila najvišja do zdaj in je dosegla nekoliko manj kot 40 milijonov evrov, kar je sedem odstotkov več od pričakovanih ciljev.

Poslovno leto so sklenili z najvišjo ravnjo investicij v zadnjih desetih letih. Med največjimi investicijami so bile obnova RTP Hrastnik, prva faza gradnje daljnovoda DV 2x110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, zaključek del na 2x110 kV kablovodu trase Bršljin–Gotna vas in obnova RP Kočevska Reka. Na srednjenapetostnem in nizkonapetostnem nivoju je bilo zgrajenih in obnovljenih 109 transformatorskih postaj, zgrajenih in obnovljenih je bilo 148 km srednjenapetostnih vodov v nadzemni ali kabelski podzemni izvedbi ter 107 km nadzemnega in podzemnega nizkonapetostnega omrežja. V družbi so v napredni merilni sistem v preteklem letu vključili 30.994 naprednih števcev električne energije. Skupno je tako v sistem vključenih 208.034 merilnih mest, kar pomeni 61 odstotkov vseh merilnih naprav na območju Elektra Ljubljana.

V družbi so v času epidemije koronavirusa zagotavljali nemoteno oskrbo z električno energijo industriji, gospodinjstvom zaradi šolanja od doma in dela na domu ter bolnišnicam, zato so vse izklope izvajali v popoldanskem času ali ponoči. Se pa učinki epidemije kažejo v zmanjšanem obsegu del na srednje- in nizkonapetostnih objektih, predvsem pa se bo učinek pokazal v prihodnje, ko se bo moral zaradi zmanjšane priznane donosnosti na sredstva na letni ravni obseg investicij zmanjšati za dva milijona evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)