Novice

Premogovnik Velenje sledi sodobnim trendom

Datum: 30. 6. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Digitalizacija vse bolj vstopa v vsa področja poslovanja, zanjo pa v Premogovniku namenjajo dva odstotka vseh investicij.

Premogovnik Velenje sledi sodobnim trendom

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, v njihovih družbah izvajajo številne projekte povezane z digitalizacijo poslovnih, pa tudi varnostno-tehnoloških sistemov. Tako so se lotili celovite prenove poslovanja z uvajanjem poslovno informacijskega sistema SAP, na varnostno tehnološkem področju pa so letos uspešno prenovili računalniško infrastrukturo lastnega podatkovnega centra. Na področju jamskega dela pa so z vzpostavitvijo komunikacijskega omrežja, ki je sestavljeno iz obširnega optičnega omrežja in je na pomembnejših deloviščih nadgrajeno z brezžičnim omrežjem, celo referenčna točka med premogovniki v Evropi. Kot poudarjajo v rudniku, jim vsa ta infrastruktura omogoča zanesljivo delovanje informacijskega sistema ter s tem celovit nadzor in upravljanje varnostnih in tehnoloških parametrov zahtevnega procesa izkopa premoga. Sicer pa v procesih na površju v Velenju uporabljajo že tehnologije, ki so značilne za četrto industrijsko revolucijo. Tako na primer sledijo oblačilom v pralnici perila in rudarjem pri vstopu v jamo s tehnologijo RFID UHF, nadzirajo potresno stanje na pridobivalnem območju z mrežo seizmografov in sinhronizacijo podatkov s tehnologijo LTE ter izvajajo vzdrževanje po stanju s povezovanjem strojev in naprav v računalniško omrežje in z obdelavo v podatkovnih bazah za obdelavo večjih količin podatkov. Svojo ponudbo novostim na področju digitalizacije vse bolj prilagajajo tudi hčerinska podjetja, pri čemer prednjači podjetje HTZ Velenje, ki že vrsto let na trgu ponuja storitve elektronskega arhiviranja poslovne dokumentacije.
V Premogovniku ob tem izpostavljajo, da kot podjetje, ki se bo moralo v naslednjih desetletjih prestrukturirati, vidijo v digitalni preobrazbi možnost daljšega obratovanja podjetja, ohranjanja določenih kakovostnih delovnih mest in ustvarjanja novih. Zaradi navedenega vlagajo v digitalizacijo okoli dva odstotka vrednosti vseh investicij, vlaganja v digitalizacijo procesov proizvodnje, vzdrževanja, učinkovite rabe energije in prehoda na brezpapirno poslovanje pa naj bi v prihodnjih letih še okrepili. 
Kot še pravijo v Premogovniku, slovenska energetika vlaga znatna sredstva v to področje in je dobro digitalizirana. Glede na starost in stanje energetske infrastrukture in glede na nove trende na področju vzdrževanja, ki temeljijo na prednostih digitalizacije, lahko energetika z novimi načini vzdrževanja zagotovi stabilnejšega delovanja sistemov in tudi nižanje stroškov, bo pa treba v prihodnje še več pozornosti nameniti tudi področju kibernetske varnosti.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )