Novice

Objavljen sedmi javni poziv k prijavi projektov za vstop v podporno shemo

Datum: 2. 7. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Investitorjem in tokrat tudi promotorjem je na voljo deset milijonov evrov.

Objavljen sedmi javni poziv k prijavi projektov za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila sedmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev na tem javnem pozivu prvič prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo šele po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE investitorjev, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Promotorji pa morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini dveh odstotkov investicijske vrednosti projekta.

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v evrih/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Skupna višina razpoložljivih sredstev za podpore je deset milijonov evrov, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz izbranih projektov.

Izbor projektov bo potekal po dvokrožnem konkurenčnem postopku. V prvi krog izbora se uvrstijo projekti za nove proizvodne naprave OVE in SPTE v dveh skupinah. V prvi skupini so proizvodne naprave OVE z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo energijo vode, vetra in sonca ter bioplina iz odpadkov. Poleg tega pa še čistilne naprave in odlagališča do vključno 10 MW nazivne moči oziroma do vključno 50 MW nazivne moči za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije. V drugo skupino pa so uvrščene proizvodne naprave OVE in SPTE, katerih obratovanje temelji na nakupu ali proizvodnji goriv, surovin za proizvodnjo bioplina ali rabi geotermalne energije do vključno 10 MW nazivne moči oziroma do vključno 20 MW nazivne moči za proizvodne naprave SPTE.

V drugi krog izbora projektov se bodo uvrstili projekti za obnovljene proizvodne naprave OVE in SPTE, proizvodne naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore in zaradi nizkih cen elektrike ne morejo pokrivati obratovalnih stroškov ter proizvodne naprave OVE in SPTE, ki so bile neuspešne v prvem krogu izbora.

Kot že omenjeno, je skupna vrednost razpisanih sredstev deset milijonov evrov, in sicer je za prvi krog namenjenih devet milijonov evrov. Prvi skupini v tem krogu je namenjenih osem milijonov evrov za projekte OVE z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo energijo vode, vetra in sonca ter bioplina iz odpadkov, čistilnih naprav in odlagališč. Drugi skupini pa je za projekte OVE in SPTE, katerih obratovanje temelji na nakupu ali proizvodnji goriv, surovin za proizvodnjo bioplina ali rabi geotermalne energije namenjen milijon evrov.

V drugem krogu postopka izbora bo za projekte za obnovljene proizvodne naprave OVE in SPTE, naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore ter za proizvodne naprave OVE in SPTE, ki so bile neuspešne v prvem krogu izbora, na voljo milijon evrov.

Prijava na javni poziv je mogoča do 10. septembra, podrobnejše informacije pa so na voljo na spletni strani Agencije za energijo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )