Novice

Uredba pomemben signal v mednarodnih pogajanjih in spodbuda ostalemu svetu

Datum: 3. 7. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Vlada je na včerajšnji seji sprejela stališče Slovenije k Predlogu uredbe EU o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti.

Uredba pomemben signal v mednarodnih pogajanjih in spodbuda ostalemu svetu

Kot so zapisali, Slovenija pozdravlja predlog te uredbe, ki ga vidi kot enega izmed ključnih ukrepov, ki bo uzakonil cilj neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Uredbo vidi tudi kot pomemben signal v mednarodnih pogajanjih in spodbudo ostalemu svetu, da sledijo EU pri zmanjševanju emisij. Po njenem mnenju je treba predlog uredbe v določenih delih nadgraditi, da bo v čim večji meri sledil tako aktualnim dognanjem znanosti, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), kot tudi ciljem in načelom Pariškega sporazuma. Prav tako meni, da za določanje krivulje za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 ni primerna uporaba delegiranih aktov.

Spomnimo, namen tega predloga uredbe je vzpostaviti okvir za doseganje podnebne nevtralnosti EU. Njegov cilj je s potekom doseganja podnebne nevtralnosti zagotoviti usmeritev ter povečati gotovost in zaupanje podjetij, delavcev, vlagateljev in potrošnikov v zavezanost EU, kakor tudi preglednost in odgovornost, pri tem pa ohranjati blaginjo in nova delovna mesta. V ta namen se s predlogom želi v zakonodaji določiti cilj podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 v skladu z znanstvenimi dognanji, ki sta jih poročala IPCC in Medvladna platforma za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), ter prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, vključno z njegovim dolgoročnim ciljem o omejitvi dviga temperature na svetovni ravni na precej pod 2°C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in o prizadevanjih, da se dvig temperature zadrži pod 1,5°C. Hkrati pa je njegov namen prispevati k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Predlog zagotavlja tudi pogoje za določitev krivulje, ki bo EU vodila do podnebne nevtralnosti do leta 2050, redno ocenjevanje napredka v smeri podnebne nevtralnosti in raven ambicioznosti opredeljene krivulje ter mehanizme v primeru nezadostnega napredka ali neskladnosti s ciljem podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)