Novice

Skupščina delničarjev družbe Elektro Primorska

Datum: 10. 7. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Izplačali bodo dividende v višini 0,14 evra na delnico.

Skupščina delničarjev družbe Elektro Primorska

Na današnji 25. seji skupščine Elektra Primorska so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2019, pa tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, politiko prejemkov organov vodenja, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter odločili, da se bilančni dobiček za leto 2019 v višini nekaj več kot 2,6 milijona evrov v celoti izplača v obliki dividend v bruto vrednosti 0,14 evra na delnico. 

Družba Elektro Primorska je v letu 2019 poslovala uspešno in dosegla večino zastavljenih ciljev, ki so bili določeni s poslovnim načrtom. Ustvarila je dobrih osem milijonov evrov čistega dobička.

Na skupščini so odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala, in sicer se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku slabih 32,1 milijona evrov. Po povečanju bo osnovni kapital družbe znašal dobrih 110 milijonov evrov. Osnovni kapital se bo povečal brez izdaje novih delnic. Na ta račun bo družba dosegla višjo finančno stabilnost in boniteto, omogočen ji bo višji obseg investicij in s tem zanesljivejše elektrodistribucijsko omrežje. Pooblaščenca malih delničarjev iz Društva MDS in delničarja G. I. Dakota Investments Limited sta zoper sprejeti sklep napovedala izpodbojno tožbo.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 86,59 odstotka zastopanega kapitala družbe, je sprejela še sklep o znižanju prejemkov članom nadzornega sveta in revizijske komisije med epidemijo za 30 odstotkov, so sporočili iz Elektra Primorska.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )