Novice

ELES začenja z gradnjo največje investicije v času svojega obstoja

Datum: 14. 7. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Dvosistemski daljnovod 400 kV Cirkovce-Pince bo omogočil vzpostavitev povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske.

ELES začenja z gradnjo največje investicije v času svojega obstoja

Izgradnja daljnovoda Cirkovce-Pince in posodobitev ter dograditev RTP Cirkovce se že vrsto let nahaja na seznamu pomembnejših Elesovih projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav. Pri tem bo en sistem daljnovoda električno povezan z RTP Heviz na Madžarskem, drugi pa v RTP Žerjavinec na Hrvaškem.

Omenjeni daljnovod prinaša številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov, kar bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce. Nova RTP Cirkovce bo hkrati tudi precej razbremenila obstoječo RTP Maribor. Daljnovod Cirkovce-Pince bo sicer potekal skozi občine Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črešnovci, Velika Polana in Lendava, dolg pa bo 80,5 kilometra.

Daljnovod bo imel 264 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. V okviru navedenega projekta bo v obstoječi RTP 220/110 kV Cirkovce rekonstruirano 110 kV stikališče in v razširjenem delu zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo ter izvedeno kabliranje obstoječih 110 kV daljnovodov pred razširjeno RTP.

Projekt je bil uvrščen na seznam projektov skupnega interesa in bo iz okvira Instrumenta za povezovanje Evrope prejel nekaj več kot 48 milijonov evrov nepovratnih sredstev, saj gre za interesni projekt več držav. Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda s pripadajočim RTP Cirkovce znaša 145 milijonov evrov, predvidoma pa bo končan leta 2022.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 5, skupna ocena: 4,8)