Novice

Digitalne tehnologije imajo pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU

Datum: 15. 7. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: arhiv MOP

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje.

Digitalne tehnologije imajo pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU

Ministri so prvi dan zasedanja nadaljevali razpravo o zelenem okrevanju po pandemiji COVID-19 ter opravili interaktivno razpravo o vlogi digitalizacije na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb, kjer je minister Vizjak vodil enega izmed panelov.

Drugi dan zasedanja so ministri nadaljevali spomladi začeto razpravo o Evropskem podnebnem zakonu in drugih ukrepih v za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Ponovno so izpostavili osrednjo vlogo Evropskega zelenega dogovor in ukrepov, ki jih ta predvideva za prehod v trajnostno in bolj odporno družbo. Strinjali so se, da je pri načrtovanju vseh ukrepov treba zagotoviti skladnost le-teh s podnebnimi cilji EU ter spoštovanje načela ne povzročanja okoljske škode (»do no harm principle«). Za doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora ter krepitve evropskega gospodarstva bodo ključnega pomena javne in zasebne investicije v nizkoogljične tehnologije, zelena delovna mesta in digitalne rešitve.

Minister mag. Andrej Vizjak je poudaril, da je izgradnja odporne Evrope mogoča samo preko vključevanja okoljskega in podnebnega vidika v vse relevantne sektorje, in sicer hkrati z zagotavljanjem trajnostnih investicij, ki bodo prispevale k doseganju podnebne nevtralnosti EU. Ponovno je poudaril pomembnost Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Covid kriza nam je namreč pokazala, kako pomembno je biti samozadosten, zlasti pri ravnanju z odpadki. Zato bi, po njegovem mnenju, morali uporabiti akcijski načrt za pospeševanje trga z visokokakovostnimi sekundarnimi surovinami.

V okviru točke o povezovanju digitalizaciji in okolja ter podnebnih sprememb, so ministri opravili interaktivno razpravo v manjših skupinah. Minister Vizjak je v luči prihajajočega predsedovanja Slovenije prihodnje leto, skupaj s komisarjem za okolje Virginijusom Sinkeviciusom, izvršnim direktorjem Evropske okoljske agencije Hansom Bruyninckxom ter avstrijsko ministrico Leonore Gewessler vodil enega izmed štirih panelov na temo digitalizacije. Usmerjene aktivnosti v povečanje stopnje digitalizacije lahko namreč pripomorejo k doseganju podnebnih ciljev, prispevajo k okoljski zaščiti ter učinkoviti rabi virov.

Nemško predsedstvo želi s tem spodbuditi politično razpravo pred pripravo in sprejemom Sklepov Sveta EU o vlogi digitalizacije na področju okoljskih in podnebnih politik, kar je predvideno na decembrskem zasedanju Sveta EU za okolje.
Minister Vizjak je poudaril, da imata razvoj in uporaba digitalnih tehnologij lahko pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU, hkrati pa lahko prispevata tudi k večji produktivnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Poleg tega pa digitalizacija proizvajalcem in potrošnikom omogoča boljšo sledljivost celotnega procesa pri rabi virov in surovin, kar lahko prispeva tudi h krepitvi zaupanja ter k trajnostnim odločitvam potrošnikov glede posameznih proizvodov in storitev. Ministri so podprli načrtovane aktivnosti za vzpostavitev Evropskega podatkovnega centra v okviru Zelenega dogovora. Pri tem je pomembno, da se tudi sicer zagotovi ozelenitev informacijsko komunikacijskega sektorja preko zagotavljanja njegove energijske in snovne učinkovitosti.

Drugi dan srečanja so ministri nadaljevali razpravo o ukrepih na področju podnebnih sprememb, predvsem o procesu sprejemanja Evropskega podnebnega zakona. Slednji je eden izmed predvidenih ukrepov v okviru Evropskega zelenega dogovora, ki bo omogočil prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter hkrati vlagateljem in potrošnikom zagotovil stabilno okolje in nakazal jasno pot razvoja EU do leta 2050.

Minister Vizjak je izpostavil, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo zahteval sodelovanje vseh relevantnih sektorjev, predvsem transporta, kmetijstva, energetike in gradnje, pri čemer bo bistvenega pomena zagotavljanje ustrezne finančne podpore državam članicam za pravičen in solidaren prehod. V luči mednarodnih podnebnih pogajanj ter zasedanja pogodbenic konvencije o podnebnih spremembah prihodnje leto je minister poudaril pomen ohranitve vodilne vloge EU na globalni ravni, za kar si bo Slovenija prizadevala tudi v vlogi predsedujoče Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta. (pb)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)