Novice

Slovenija podpira dodatno dodelitev sredstev Skladu za pravični prehod

Datum: 28. 7. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Sredstva Sklada bodo v prvi vrsti namenjena ukrepom na področju gospodarske diverzifikacije regij in prekvalifikacije delovne sile ter zagotavljanja podpore iskalcem zaposlitve. 

Slovenija podpira dodatno dodelitev sredstev Skladu za pravični prehod

Slovenija podpira dodatno dodelitev sredstev Skladu za pravični prehod v okviru evropskega instrumenta za okrevanje in v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027, pri čemer se zavzema, da se pogoji koriščenja sredstev sklada določijo na način, da bo zagotovljeno prilagajanje dejanskim razvojnim potrebam na posameznih območjih in ustrezen odziv na posledice pandemije.
Kot je znano, je Evropska komisij a s ciljem, da bi se preprečilo večanje razlik med državami članicami in regijami, zagotovilo trajnostno okrevanje njihovih gospodarstev in krepitev njihove odpornosti predlagala dodatna sredstva iz evropskega instrumenta za okrevanje Next Generation EU ter prihodnjega večletnega finančnega okvira 2021–2027 za ukrepe, ki pospešujejo naložbe v zeleni prehod. Dodatna sredstva Sklada za pravični prehod bodo namenjena za podporo ukrepom v obdobju 2021–2024. Za njihovo dodelitev se bodo uporabljala pravila, določena v uredbi o skupnih določbah ter v uredbi o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, za njih pa ni predvidena obvezna dopolnilna podpora iz nacionalnih ovojnic za Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad plus.
Sklad za pravični prehod je instrument, ki bo v obdobju 2021–2027 z nepovratnimi sredstvi prispeval k izpeljavi ukrepov na področju učinkovitega prehoda k podnebni nevtralnosti EU do leta 2050. Sredstva sklada bodo namenjena zmanjšanju gospodarskih, okoljskih in socialnih stroškov prehoda v regijah, ki bodo zaradi svoje močne odvisnosti od proizvodnje in uporabe fosilnih goriv najbolj prizadete. V Sloveniji sta kot takšni izpostavljeni savinjsko-šaleško in zasavsko območje, pri čemer naj bi naša država iz okrepljenega sklada za pravičen prehod, katerega vrednost naj bi znašala kar 40 milijard evrov dobila 538 milijonov evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )