Novice

Vzpostavljena spletna platforma o prestrukturiranju premogovnih regij

Datum: 4. 8. 2020 Besedilo: Brane Janjič, Foto: Miran Beškovnik

Na njej bodo objavljali vse aktualne vsebine povezane s postopnim opuščanjem rabe premoga pri nas in prestrukturiranjem prizadetih regij.

Vzpostavljena spletna platforma o prestrukturiranju premogovnih regij

Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo spletno platformo, ki bo služila kot osrednji komunikacijski kanal glede aktivnosti in vsebin povezanih s pripravo Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij treba pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Skladno s tem bodo pripravljeni Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območna načrta za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo.
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, je zato vzpostavilo posebno spletno platformo, ki sledi dobri praksi spletne platforme NEPN, in bo namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zainteresiranih deležnikov ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij.

V zvezi s pripravo nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij je sicer doslej bilo storjenih že kar nekaj korakov. Tako je bila konec maja 2019 ustanovljena krovna delovna skupina, v kateri so bili takratni državni sekretarji iz vpletenih ministrstev in je imela za nalogo pripravo podrobnejše časovnice in uskladitev aktivnosti povezanih s prestrukturiranjem premogovnih regij.Oktobra 2019 je nato sledila oddaja gradiva za prijavo na razpis Programa EU za podpora strukturnim reformam, na osnovi katere je bila Sloveniji odobrena tehnična pomoč zunanjega izvajalca pri pripravi ustreznih dokumentov v višini pol milijona evrov. 29. maja letos je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo obvestilo o podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem, svetovalnim podjetjem Deloitte, 16. junija pa je bil uvodni sestanek s predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za infrastrukturo in izbranega izvajalca, na katerem so opredelili ključne dejavnosti. Podjetje Deloitte v juliju in avgustu izvaja vrsto aktivnosti (analiza priložnosti in izzivov, intervjuji z izbranimi deležniki in podobno), na podlagi katerih bo nato pripravljen prvi osnutek strategije, ki ga okvirno na Ministrstvu pričakujejo že v septembru.

Kot rečeno, bodo poslej vse aktualne informacije povezane s to tematiko dostopne na enem naslovu, poleg obiska spletne platforme in prebiranja njenih vsebin pa ima zainteresirana javnost tudi možnost naročila na tematske e-novice. Spletna platforma je dostopna na tej povezavi.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)