Novice

Družba SENG lani poslovala nad pričakovanji

Datum: 5. 8. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Največji projekt je bil remont ČHE Avče.

Družba SENG lani poslovala nad pričakovanji

Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je v lanskem letu ustvarila 37,7 milijona evrov skupnih prihodkov in dosegla čisti dobiček v višini 4,9 milijona evrov. Kot je v letnem poročilu zapisal direktor mag. Radovan Jereb, so s tem znatno presegli svoje načrte. Poudaril je, da je to rezultat zanesljivega in varnega obratovanja, visoke stopnje obratovalne pripravljenosti naprav ter postrojev, strokovnosti in zavzetosti vseh zaposlenih ter racionalizacije in optimizacije delovnih procesov, kar družbi omogoča hitro odzivnost na razmere v poslovnem okolju. Zadolženost družbe se je zmanjšala za 31 odstotkov in je konec leta 2019 znašala 14,1 milijona evrov.

SENG na povodju Soče upravlja pet velikih in 23 malih hidroelektrarn ter edino črpalno hidroelektrarno v Sloveniji. ), je del največje slovenske energetske skupine HSE. Po besedah mag. Jereba je bilo lansko leto hidrološko zahtevno. Pretežni del leta, z izjemo februarja, maja, novembra in decembra, je bilo hidrološko podpovprečnih. "Kljub temu smo večino ciljev dosegli. V naših elektrarnah smo proizvedli 690.296 MWh električne energije, in s tem dosegli 99 odstotkov načrtovane proizvodnje. Od tega smo v črpalni hidroelektrarni Avče (ČHE Avče) načrtovano proizvodnjo presegli za osem odstotkov, v hidroelektrarnah pa je bila proizvodnja štiri odstotke nižja od načrtovane proizvodnje," je pojasnil.

Nadaljevali so z vlaganji v zagotavljanje zanesljivosti obratovanja. Izvedli so več rekonstrukcij energetskih objektov družbe, na lokaciji male HE Mesto so financirali sodelovanje družbe v mednarodnem (japonsko-slovenskem) projektu NEDO in zaključili potrebna dela po pričetku obratovanja male HE Kneža. Odkupili so solastniški delež družbe ELES v upravni zgradbi SENG v Novi Gorici. Poleg tega so izvedli več razvojnih aktivnosti s poudarkom na zagotavljanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Za investicije so porabili 5,1 milijona evrov, kar predstavlja 76-odstotno realizacijo investicij leta 2018.

"Največji izziv, s katerim smo se v letu 2019 spopadali, je bil izvedba remonta ČHE Avče, ki se je pričel novembra 2018 s predvidenim rokom zaključka v začetku maja 2019. Zaključili smo ga dva tedna pred predvidenim rokom in pod načrtovanimi stroški. Zaradi tega je bila sistemsko pomembna črpalna elektrarna dlje časa razpoložljiva potrebam slovenskega elektroenergetskega sistema," je še dodal direktor in izpostavil, da so okrepili sodelovanje z družbami v skupini HSE, in s tem povečali izkoriščanje sinergij znotraj skupine.

Pristopili so tudi k nadgradnji procesa inovacij. Zaposleni so se odzvali s številnimi odličnimi predlogi izboljšav in inovacij, od katerih so tri inovacije prejele priznanje na regionalnem tekmovanju GZS.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)