Novice

Zaživel bo še en evropski mehanizem za spodbujanje obnovljivih virov

Datum: 18. 9. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Evropska komisija je objavila pravila novega mehanizma za financiranje energije iz obnovljivih virov, ki se bo uporabljal od začetka prihodnjega leta. 

Zaživel bo še en evropski mehanizem za spodbujanje obnovljivih virov

Mehanizem bo državam članicam olajšal sodelovanje pri financiranju in izvajanju skupnih projektov na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, s čimer naj bi državam članicam olajšal pot do doseganja nacionalnih oziroma skupnega cilja glede prihodnjega deleža obnovljivih virov energije. Pobuda zanj je nastala iz dejstva, da imajo nekatere države ugodnejše pogoje za pridobivanje energije iz OVE, hkrati pa naj bi mehanizem posameznim članicam omogočal naložbe v OVE tudi v času manj ugodnih ekonomskih razmer. Proizvedena energija se bo upoštevala pri doseganju ciljev vseh sodelujočih držav glede proizvodnje energije iz obnovljivih virov in bo podlaga za doseganje ambicioznih ciljev iz evropskega zelenega dogovora oziroma ogljične nevtralnosti do leta 2050. Omenjeni novi mehanizem naj bi bil še en instrument več za izpolnitev zaveze o zmanjšanju toplogrednih plinov na ravni EU za vsaj 55 odstotkov do leta 2030, v skladu z uredbo o energetski uniji pa ga bo upravljala evropska komisija.
Novi mehanizem sicer državam vlagateljicam omogoča, da v shemo vplačajo prostovoljne finančne prispevke, ki se bodo uporabili za zbiranje ponudb za nove projekte na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov v vseh državah članicah, ki so pripravljene gostiti take projekte. Po mnenju komisije ima nov mehanizem kar nekaj prednosti, saj bo sodelujočim državam vlagateljicam omogočil, da lažje izpolnijo zadane cilje glede deleža OVE in ob ugodnejših pogojih v tretjih državah tudi stroškovno učinkoviteje, državam gostiteljicam tovrstnih naložb pa zagotovil odpiranje novih delovnih mest na lokalni ravni, hitrejšo posodobitev elektroenergetskih sistemov, zmanjšanje nacionalnih emisij in tudi energetske odvisnosti.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)