Novice

Evropska komisija za energetsko učinkovitejšo digitalizacijo

Datum: 10. 11. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Poraba električne energije za potrebe podatkovnih centrov strmo narašča, do leta 2030 pa naj bi glede na leto 2018 poskočila za kar 28 odstotkov.

Evropska komisija za energetsko učinkovitejšo digitalizacijo

Evropska komisija je objavila rezultate študije o porabi energije za storitve v oblaku in podatkovne centre, pri čemer je ključna ugotovitev, da poraba energije za te namene hitro narašča. Tako naj bi se iz 76,8 TWh v letu 2018 do leta 2030 povečala na 98,52 TWh oziroma za kar 28 odstotkov ali povedano drugače, delež podatkovnih centrov v končni rabi energije naj bi se na ravni EU z 2,7–odstotnega deleža v letu 2018 do konca desetletja povečal na 3,2 odstotka.

V študiji so se zato lotili tudi predloga ukrepov, s katerimi bi ob uporabi okolju prijaznejših rešitev in vse večji digitalizaciji družbe omejili porabo energije. Predlagane tehnične rešitve vključujejo učinkovitejše sisteme hlajenja, ponovno uporabo toplote, uporabo obnovljivih virov energije in izgradnjo podatkovnih centrov v regijah s hladnim podnebjem. Poleg tega pa lahko na uvedbo bolj zelenih rešitev v procesih digitalizacije vpliva tudi politika, s spodbujanjem zelenih javnih naročil pri naročanju tovrstne opreme in vzpostavitvijo preglednosti nad energetsko učinkovitostjo podatkovnih centrov ter sprejetjem enotnega evropskega pravilnika glede uporabe oblakovnih tehnologij in ravnanja ponudnikov tovrstnih storitev. Predlagane rešitve v navedeni študiji so sicer še bolj v razvojni fazi in naj bi bile podlaga za nadaljnjo nadgradnjo ukrepov, s katerimi naj bi nadzorovali porabo energije tudi v tem sektorju storitev in s tem omogočili dosego ciljev iz Zelenega dogovora. Komisar za notranji trg Thierry Breton je ob objavi ugotovitev študije izpostavil, da se bo svetovni obseg podatkov še naprej hitro večal, zato je ključnega pomena, da EU spodbuja ustrezne infrastrukture za okolju prijazne učinkovite storitve v oblaku in energetsko učinkovite podatkovne centre ter tudi na ta način uveljavlja svojo vodilno vlogo pri uvajanju zelenih tehnologij.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (24)