Podjetja smo ljudje

Zbiljsko jezero soutripa s HE Medvode

Datum: 19. 6. 2012 Besedilo: Miro Jakomin

Zbiljčani in SEL z roko v roki.

Zgodba o uspešnem razvoju na območju Zbilj je tesno povezana z nastankom hidroelektrarne Medvode, ki obratuje v okviru podjetja Savske elektrarne Ljubljana (SEL), kjer so se pred 60. leti pojavile prve konkretne zamisli o sobivanju tega energetskega objekta in občutljivega rečnega okolja.

Zbilje ob Sorškem polju, v neposredni bližini Medvod, so bile dolgo vrsto let vas s tradicionalno vaško strukturo, vezano na kmetijstvo. Veliko spremembo je vas doživela junija 1953, ko je novozgrajena HE Medvode zaustavila tisočletni tok reke Save in v dveh dneh napolnila dolino med Zbiljami in Brezovcem. Čeprav je jezero poplavilo polja, travnike in sadovnjake zbiljskih kmetov, jim je v zameno podarilo nekaj novega. To je Zbiljam omogočilo, da so se preusmerile v turistični razvoj in v Sloveniji postale zelo prepoznaven kraj.  

Na začetku "mamce z bobi in šnopci"  

Dosedanji razvoj Zbilj in sodelovanje s Savskimi elektrarnami Ljubljana je ob našem ogledu Zbiljskega jezera na kratko predstavil Iztok Pipan, predsednik Turističnega društva Zbilje. Medtem ko nas je popeljal po jezeru s sodobnim plovilom na električni pogon (trenutno imajo dva tovrstna čolna), nam je  pojasnil, da so že kmalu po nastanku jezera, še bolj pa v naslednjih letih, začeli v Zbilje prihajati številni obiskovalci od blizu in daleč.  

V začetku so prve obiskovalce sprejemale gostoljubne zbiljske »mamce z bobi in šnopci«. Ker so si gostje sčasoma poleg sprehodov ob jezeru zaželeli tudi drugih oblik rekreacije, so Zbiljci že avgusta 1953 ustanovili Turistično društvo. Le-to je v sodelovanju s krajani Zbilj, Savskimi elektrarnami Ljubljana in Občino Medvode v vseh dosedanjih letih izjemno zaslužno za turistični in siceršnji razvoj tega kraja.  

Otroci se zelo veselijo labodov in obratno

Društvo že od leta 1954 redno prireja znano Zbiljsko noč, največjo turistično prireditev na območju Medvod. Poleg tega prirejajo še več drugih tradicionalnih kulturnih in športnih prireditev ter skrbijo za urejenost kraja, za kar so bili že večkrat nagrajeni v slovenski akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna. K temu so po svoje pripomogli tudi ponosni labodi, ki dajejo Zbiljskemu jezeru še poseben čar; trenutno jih je več kot 150 (letos štiri nove družine). Nad njimi se navdušujejo še zlasti družine z majhnimi otroki. Le-ti jim radi ponudijo koruzo ali star kruh, na kar so se labodi že zdavnaj privadili in takoj, ko opazijo otroke, priplavajo k obrežju in željno stegujejo dolge vratove. Za razliko od drugih slovenskih jezer je Zbiljsko jezero zanimivo tudi po tem, da na tem območju lahko ptice v miru gnezdijo, saj na drugi strani jezera ni sprehajalnih poti.    

Jezero še bolj zaživelo po ekološki sanaciji  

»Leta 1997 so Savske elektrarne Ljubljana zaradi velike zamuljenosti jezera izvedle ekološko sanacijo jezera, po kateri je jezero ponovno postalo primerno za vodne športe. Po sanaciji smo na območju Zbiljske dobrave, neposredno  ob jezeru, uredili turistično rekreacijski prostor,« je povedal Pipan.  

Pri omenjenem projektu so poleg Turističnega društva Zbilje sodelovala tudi druga zbiljska društva. Na tem območju so uredili ograjeno otroško igrišče, kjer se otroci lahko varno igrajo. Poleg tega so na treh igriščih poskrbeli za odbojko na mivki, nogomet in košarko na velikem asfaltiranem igrišču ter mini golf. Kulturne in družabne prireditve pa v Zbiljah večkrat potekajo na Vaškem trgu, in sicer od majhnih romantičnih večerov do velikih zabavnih prireditev.  

Pestre možnosti skoraj za vsak okus    

Obiskovalcem Zbiljskega jezera so na voljo različne aktivnosti, kot so še zlasti kampiranje, čolnarjenje, rafting, kajak tekme in še bi lahko naštevali. Tu so dobre možnosti za sprehode, na primer do starega gradu v Smledniku, okolica pa je zelo primerna tudi za kolesarjenje. Na Zbiljski dobravi so uredili tudi prireditveni prostor za večje skupine in podjetja, ki si želijo družabnih srečanj, športnih iger in podobno.  

Obiskovalcem oziroma gostom so na voljo restavracija in prenočišča Jezero, temeljito prenovljen Bistro Dotik in okrepčevalnica Sidro. Ne nazadnje si lahko zaljubljeni pari v tem čudovitem kotičku Slovenije, hitro in lahko dostopnem iz vseh osrednjih slovenskih krajev, privoščijo tudi poroko pod šotorom, če bi  tu želeli dočakati najlepši trenutek v svojem življenju.    

Sicer pa se Turistično društvo Zbilje v sodelovanju z občino Medvode trenutno ukvarja s projektom peš poti okoli jezera, za katerega naj bi prejeli evropska sredstva. Hkrati naj bi postavili tudi novo čolnarno in prostor na Zbiljski dobravi tako preuredili, da bi bil primeren tudi za gibanje z invalidskimi vozički.     

Energetika podrejena kakovosti življenjskih pogojev  

Že omenjena uspešno izvedena sanacija Zbiljskega jezera je spodbuden primer ekološke sanacije akumulacijskega prostora HE Medvode. Kot menijo tako v Savskih elektrarnah Ljubljana kot v Turističnem društvu Zbilje, je pri tej zasnovi bistveno, da energetika in ekonomika nista prioriteti, temveč sta podrejeni kakovosti izboljšanja življenjskih pogojev na tem območju.

Pred leti so se po zgledu tujih izkušenj (na Tajskem, v Angliji, na Blatnem jezeru, na reki Donavi na Dunaju) tudi v Zbiljah odločili za košnjo vodnega rastlinja. To delo opravljajo s plovilom nemškega proizvajalca Berky, ki ga poganjajo skoraj neslišni hidromotorji z biološko razgradljivim oljem. Z ekološko sanacijo jezera, s košnjo vodnih rastlin in še z nekaterimi drugimi tovrstnimi projekti so Savske elektrarne Ljubljana v sodelovanju s Turističnim društvom Zbilje omogočile celovito reševanje problematike na okolju prijazen način.  

Zbiljčani veseli sodelovanja s SEL  

»V Turističnem društvu Zbilje se veselimo sodelovanja s SEL, saj nam vsako leto zelo pomagajo pri uresničevanju naše dejavnosti. Delno nas podpirajo s finančno pomočjo, še bolj pa nam na pomoč priskočijo po tehnični plati, na primer pri raznih vzdrževalnih delih na igriščih,« je dejal Pipan.     

Zbiljci so v sodelovanju s Savskimi elektrarnami Ljubljana vsekakor odlično izkoristili vse možnosti in priložnosti, ki so se pojavile z nastankom Zbiljskega jezera. S tem so dokazali, da okoljska in turistična preureditev umetnih jezer v okolici elektrarn nikakor ni moteč element v okolju, kot je večkrat zaslediti v javnosti. Uspešno povezovanje med Turističnim društvom Zbilje in Savskimi elektrarnami Ljubljana je nedvomno primer dobre prakse sodelovanja in bi se po njem lahko zgledovali tudi v tistih slovenskih hidroenergetskih podjetjih, kjer tovrstne zmogljivosti ostajajo še neizkoriščene.  

Kot je poudaril Pipan, taki projekti, če so pravilno zastavljeni in izpeljani, prebivalcem v bližini hidroelektrarn lahko omogočijo hitrejši razvoj njihovih krajev. Zato bi bilo dobro, da bi v tej smeri v prihodnje začeli bolj intenzivno razmišljati tudi na območjih drugih slovenskih hidroelektrarn. Na slovenskih rekah, kjer so hidroelektrarne, namreč v večini primerov, razen redkih izjem, še niso izkoriščene možnosti in priložnosti za primerno turistično preureditev prostora v okolici akumulacij.  

Prihodnje leto bodo praznovali 60-letnico  

Sicer pa bodo prihodnje leto praznovali skupno 60-letnico Savskih elektrarn Ljubljana, Zbiljskega jezera in Turističnega društva Zbilje. Ob tej priložnosti bodo, kot je še povedal Pipan, v Zbilje povabili tako vse predstavnike hidroenergetskih podjetij SEL, DEM in SENG, kakor tudi medijev, ter jim predstavili omenjene že uspešno uresničene projekte kot primer dobre prakse sodelovanja med Turističnim društvom Zbilje in podjetjem SEL.  

Miro Jakomin  

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 5, skupna ocena: 3,6)