e-mobilnost

Elektro Gorenjska podpira razvoj e-mobilnosti

Datum: 11. 10. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Pixabay

Prizadevajo si za enotno infrastrukturo električnih polnilnic na Gorenjskem.

Elektro Gorenjska podpira razvoj e-mobilnosti

Projektna skupina za električno mobilnost, ustanovljena v okviru GIZ distribucijskih podjetij, deluje s ciljem, da bi združila razpoložljive zmogljivosti za učinkovitejši nastop pri vzpostavitvi in širjenju projekta polnilne infrastrukture. Ključni cilj je vzpostavitev enotne platforme storitev polnjenja kjerkoli v Sloveniji, z možnostjo integracije v evropsko platformo v obliki e-roaminga.

Kako si za vzpostavljanje infrastrukture e-polnilnic prizadevajo v skupini Elektro Gorenjska? V tej skupini se s področjem električne mobilnosti ukvarja hčerinsko podjetje Gorenjske elektrarne, ki je prevzelo lastniški in upravljavski nadzor nad celotno infrastrukturo električnih polnilnic za električna vozila, ki so bile v lasti podjetja Elektro Gorenjska. 

V lasti Gorenjskih elektrarn je trenutno 10 električnih polnilnic, v lasti gorenjskih občin pa 7. Za upravljanje vseh 17 električnih polnilnic skrbi družba Gorenjske elektrarne. Lokacije e-polnilnic so v Kranjski Gori, Bohinju, Bledu, Preddvoru, Jesenicah, Žirovnici, Škofji Loki, Radovljici, Naklem, Kranju (na Laborah in Primskovem) ter na Jezerskem.

Projekta, ki sta dala zagon električni mobilnosti   

Podjetje Gorenjske elektrarne je v skladu s svojo strategijo ustvarjanja trajnostne energije in njene učinkovite rabe lani v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC uspešno kandidiralo na evropskem projektu E-trail, se aktivno vključilo na področje električne mobilnosti, ter začelo vzpostavljati infrastrukturo električnih polnilnih postaj.

Eko sklad je novembra 2016 objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave ter območjih Natura 2000 ter tako spodbudil investicije v polnilne postaje. V Gorenjskih elektrarnah so tako v okviru tega projekta s petimi občinami (Radovljica, Preddvor, Tržič, Bohinj in Naklo) vzpostavili sodelovanje pri postavitvi električnih polnilnic in izdelali analize lokacij s tehničnega in ekonomskega vidika, izvedli ustrezne postopke, izvedbeni inženiring gradbenih in elektro-montažnih del ter v omenjenih občinah tudi postavili javne električne polnilne postaje.

Potrebna bodo dodatna vlaganja za okrepitev omrežja 

Kot menijo v skupini Elektro Gorenjska, se bo povpraševanje po električni energiji v prihodnje še povečevalo, posledično pa bo elektrika prevzela vodilno vlogo tudi v panogah, kjer njena vloga doslej ni bila tako izrazita. Za distribucijska podjetja slednje pomeni, da bodo morala še bolj skrbeti, da bodo omrežja stabilna in robustna ter bodo omogočala tudi priključitve novih uporabnikov. Tako bodo v prihodnje potrebna še dodatna vlaganja za okrepitev distribucijskega omrežja.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)