e-mobilnost

Zaključili projektne aktivnosti E-POL

Datum: 19. 2. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: splet

AAG je uspešno izvedel številne izobraževalne aktivnosti na področju e-mobilnosti.

Zaključili projektne aktivnosti E-POL

Alpe Adria Green (krajše AAG) je v okviru projekta E-POL pripravil vrsto aktivnosti, s katerimi so opozarjali tako širšo javnost kot specifične ciljne skupine na pomembnost razumevanja in sprejemanja trajne mobilnosti, s poudarkom na električni mobilnosti.

V AAG verjamejo, da je je prav prevoz z električnimi vozili tisti, ki lahko in mora zamenjati obstoječi prevladujoči koncept transporta ljudi in blaga z vozili na fosilna goriva, ki ob eksponentni rasti obsega vedno bolj negativno vpliva s svojimi izpusti tako na okolje in naravo kot tudi na samo zdravje ljudi.

Projekt s štirimi sklopi krovnih aktivnosti

Projekt E-POL je logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi, ki so ga v AAG skupaj s strokovnim partnerjem Inštitutom Metron, enim izmed vodilnih slovenskih inovativnih inštitucij na področju e-mobilnosti, izvedli v letu 2017. V okviru tega projekta so namreč dijaki treh izbranih srednjih tehniških šol (ŠC Kranj, ŠC Škofja Loka ter SIC Bežigrad) predelali avto s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje v avto na električen pogon. Ker pa je to samo en segment e-mobilnosti, so v letu 2018 izpeljali tudi projekt E-POL, ki je vseboval štiri sklope krovnih aktivnosti glede usposabljanja, promocije, nadgradnje, ipd.

Predvideni novi programi s promocijo e-mobilnosti

Z aktivnostmi projekta so dosegli in večinoma tudi presegli zastavljene cilje ob načrtovanju projekta. Notranja in zunanja evalvacija projekta je pokazala na pozitivne plati izvedbe projekta, saj vse vpletene strani želijo nadaljevati z izobraževanjem o e-mobilnosti. V ta namen bo AAG pripravila nove programe s promocijo e-mobilnosti, ki jih bo predstavila javnosti s poudarkom na letu 2020, ki ga bodo poimenovali »leto e-mobilnosti«.

Več o tem na: www.mojprihranek.si

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 1)