e-mobilnost

Polnjenje električnih vozil s 6. majem plačljivo  

Datum: 25. 4. 2019 Besedilo: Polona Bahun, Foto: Miro Jakomin

S tem se končuje desetletno obdobje brezplačnega polnjenja.

Polnjenje električnih vozil s 6. majem plačljivo

V družbi Elektro Ljubljana so danes predstavili uvedbo plačevanja storitev polnjenja električnih vozil na polnilnicah v mreži Gremo na elektriko. Predsednik uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribič je ob tej priložnosti najprej predstavil, kaj so v družbi na področju spodbujanja elektrifikacije prometa naredili v obdobju desetih let. Kot je dejal, se v družbi zelo zavedajo posegov v naravo, ki jih je naredil človek in tudi njihovih posledic ter zato poskušajo biti družbeno odgovorni. Zato so se že pred desetimi leti odločili, da podprejo projekt uvajanja elektrifikacije prometa. Začetki sicer niso bili enostavni, vendar so se odločili za pravo pot. Od takrat je bilo storjenega veliko dela, rezultati pa so danes vidni, na kar so v družbi lahko zelo ponosni. Zavedati pa se je treba, da je gradnja, vzdrževanje in uporaba polnilnic povezana z visokimi stroški, zato ni bilo pričakovati, da bo storitev ostala brezplačna še naprej. Celotna naložba je družbo stala 60 tisoč evrov, samo stroški obratovanja so v letu 2017 znašali približno 40 tisoč evrov, povprečen strošek namestitve ene polnilnice pa znaša okoli 11.500 evrov.

V družbi so do aprila letos na polnilnicah beležili skoraj 90 tisoč brezplačnih polnjenj. Upravljajo z mrežo polnilnic, v katero je vključenih že 229 polnilnih mest in polovica jih je v lasti Elektra Ljubljana. Do aprila letos so imeli registriranih več kot 3500 uporabnikov. V sistemu Gremo na elektriko so vključene tudi polnilnice drugih investitorjev in poskušajo, da jih pritegniti še več. S tem bi uporabnikom olajšali in poenostavili polnjenje.

Vodja službe za tehnološki razvoj Uršula Krisper je predstavila trende v Sloveniji in kje se nahaja Slovenija na evropskem zemljevidu. Kot je pojasnila, je Slovenija največji razcvet polnilnic doživela na prehodu iz leta 2014 v leto 2015. Elektro Ljubljana je z načrtovanjem implementacije infrastrukture začela leta 2014, naslednje leto so se ukvarjali z načrtovanjem umeščanja polnilnic in te načrte realizirali v letu 2016. Zato se je Elektro Ljubljana na slovenskem zemljevidu polnilnic najbolj izrazito pojavila v letu 2015. Tudi v naslednjih letih in niso počivali, saj so vsako leto dodatno namestili vsaj nekaj novih polnilnic. Tudi v letošnjem letu imajo smelo zastavljene cilje, ki jih imajo namen realizirati do sredine junija, podobno pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Vsi trendi naraščanja postavitev polnilnic in povečevanja števila električnih vozil in s tem števila polnjenj za seboj potegnejo tudi porabo električne energije. Tako so samo v letu 2018 za električno energijo in vzdrževanje polnilnic ter programske opreme porabili več kot 74 tisoč evrov. Da bi lahko storitev, ki se je v tem času izjemno razširila, izboljšali ter še naprej zagotavljali odlično celostno delovanje te vsak dan večje mreže, so se odločili za uvedbo zaračunavanja polnjenja na njihovih polnilnicah.

Svetovalec uprave družbe dr. Jurij Curk je predstavil način zaračunavanja in polnjenja vozil. Kot je pojasnil, bodo uporabniki vozila lahko polnili, kot so jih do sedaj. Plačevanje bo potekalo s plačilno kartico preko aplikacije Gremo na elektriko. V prvi fazi bosta na voljo dva načina, in sicer 'Polni in plačaj', kjer se bo obračunalo in plačalo vsako polnjenje posebej, ali način 'Predplačnik', kjer si bo uporabnik na svoj račun v aplikaciji naložil dobroimetje. Način plačevanja bo uporabnik izbral ob registraciji v sistem. Že obstoječi uporabniki bodo dobili status predplačnika, saj je ta način bolje prilagojen rednim uporabnikom. Na račun si bodo morali naložiti dobroimetje, identificirali pa se bodo lahko še vedno tudi s kartico RFID. Seveda pa bodo lahko izbrali tudi način 'Polni in plačaj'.

Po njegovih besedah so pri oblikovanju cenika, ki bo v veljavo stopil s 6. majem, poskušali slediti dejanskim stroškom posameznega polnjenja, v ceno pa so vključeni še fiksni stroški, povezani s polnilnico. Polnjenje bo znašalo od 0,01 do 0,09 evra na minuto, odvisno od moči polnjenja, pristojbina pa bo znesla evro za enkratne uporabnike in 0,50 evra za predplačnike. Že danes velja pravilo, da naj vozilo polnilnega mesta ne bi zasedalo več kot tri ure, zato je v ceniku predvideno tudi, da se po treh urah polnjenja tarifa podraži. S tem uporabnike skušajo spodbuditi, da pravočasno sprostijo polnilno mesto in omogočajo polnjenje tudi drugim. Cenik je oblikovan tako, da si uporabnik lahko sam dovolj natančno izračuna, koliko bodo znesli stroški polnjenja vozila. Poleg tega je cenik oblikovan tudi tako, da je polnjenje vozila na polnilnicah primerljivo s polnjenjem doma. In ne nazadnje bo znesek na računu nižji kot pri uporabi klasičnih vozil na fosilna goriva.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)