e-mobilnost

Čedalje več električnih polnilnic na Gorenjskem

Datum: 6. 5. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

Trenutno je na Gorenjskem 30 javnih e-polnilnic, načrtujejo pa jih še več.

Čedalje več električnih polnilnic na Gorenjskem

V Akcijskem načrtu za širjenje e-mobilne infrastrukture za obdobje do leta 2023, ki ga je podprlo devet gorenjskih občin in Gorenjske elektrarne, je 21 ukrepov za spodbujanje širjenja tovrstne infrastrukture in e-mobilnosti v gorenjski regiji.

Pilotna aktivnost, ki jo je iz pridobljenega transnacionalnega projekta sofinanciral BSC Kranj, je bila izvedena s strani Elektra Gorenjska. Le-ta je je tehnično opremil in povezal 10 električnih polnilnic na Gorenjskem ter s tem omogočil nadzor nad njihovim delovanjem in porabo. Vzpostavitev zaledne pisarne, sofinancirane iz EU sredstev za upravljanje mreže električnih polnilnic, je osnova za učinkovito delovanje polnilnic, uvedbe sistema rezervacij polnjenja in storitev plačevanja.

Po besedah doc. dr. Draga Paplerja je Elektro Gorenjska samoiniciativno z lastnim investiranjem razširil aktivnosti in poleg tehnične nadgradnje opremil polnilnice z dvojezičnimi navodili za uporabo, ter vzpostavil telefonsko linijo za pomoč uporabnikom. Gorenjska mreža 10 električnih polnilnic, v lasti Elektro Gorenjska, se je pridružila celjski mreži električnih polnilnic in mreži Elektro Ljubljana. V omenjenem projektu Elektro Gorenjska nastopa v vlogi regionalnega distributerja, ki omogoča električno infrastrukturo, Gorenjske elektrarne pa sodelujejo pri izvedbenem delu, postavitvi polnilnih postaj, zaledne pisarne in pri drugih aktivnostih.

Ob tem še omenimo, da je Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj pred nedavnim vzpostavila spletno stran za promocijo električne mobilnosti.

Več o tem na: e-mobilitygorenjska.si

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )