e-mobilnost

Za večino osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza

Datum: 6. 10. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Kljub temu se kaže pozitiven trend pri izbiri okolju prijaznih oblik mobilnosti.

Za večino osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza

Zaradi načina poseljenosti Slovenije in potreb po mobilnosti je sprememba prometa v okolju prijaznejši smeri ključni izziv za državno upravo in za vse nas, ki z vsakodnevnimi prevozi prispevamo k obremenjevanju okolja.

Doseganje državnih ciljev in ciljev EU, kot sta prehod na nizkoogljično družbo in povečanje energetske učinkovitosti za 35 odstotkov do leta 2030, bo korenito spremenilo tudi izbiro načina mobilnosti.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS GOS 2019 in predhodna merjenja v obdobju 2010 – 2017 je v zvezi s tem, kako Slovenci izbiramo način prevoza, pokazala, da je za večino gospodinjstev osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza, ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja. So pa rezultati merjenja v obdobju 2010-2017 pokazali pozitiven trend pri izbiri okolju prijaznih oblik mobilnosti (javni potniški prevoz, kolo, hoja) kot dodatnega prevoznega sredstva ob avtomobilu za pot v kraju bivanja, za pot na delo zunaj kraja bivanja in za pot na izlete.

Počasi se v pozitivno smer spreminja tudi trend na področju osebne mobilnosti. Upadel je namreč delež gospodinjstev z dvema oziroma tremi avtomobili (na 32 oziroma devet odstotkov), večji pa je delež tistih brez avtomobila, ki znaša devet odstotkov. Prav tako je glede na leto 2017 za odstotek večji delež tistih, ki imajo doma samo en avtomobil. Ta znaša 48 odstotkov. O nakupu električnega avtomobila razmišlja deset odstotkov vprašanih, kar je manj kot leta 2017, ko je o tem razmišljalo 15 odstotkov anketirancev.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)