NAŠ STIK, številka 6, december 2019


V tej številki lahko preberete:

NEPN mora dolgoročno začrtati pot naše energetike

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek pravi, da na ministrstvu trenutno največ pozornosti namenjajo pripravi NEPN, ki bo hkrati tudi del Energetskega koncepta Slovenije. Ob tem poudarja, da je sicer treba čim več energije zagotoviti iz obnovljivih virov, vendar mora biti v tem dokumentu hkrati jasno zapisano, s katerimi ukrepi bomo to tudi dosegli. Po predvidevanjih naj bi NEPN v potrditev na vlado romal v začetku prihodnjega leta.

Potrebujemo resne premike

Direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina izpostavlja, da bo država poleg ambicioznih načrtov morala sistemsko bolj aktivno in objektivno ozaveščati prebivalstvo o pomenu vključevanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov v okolje ter hkrati ozaveščati o posledicah, če nam to ne uspe. Te bodo ali finančne, če ciljev EU ne bomo izpolnili, ali pa se bodo odrazile v večji uvozni odvisnosti. Torej se je treba resno vprašati, kaj si res želimo.

Čas za spremembe je tu, na potezi je energetika

Klimatologinja prof. dr. Lučka Bogataj pravi, da je energija po pomenu takoj za vodo in je osnovna človekova potreba, do neke mere pa bi morala biti tudi pravica, saj si brez energije današnje življenje težko predstavljamo. Ob tem poudarja, da ima energetika ta hip v rokah zgodovinsko vlogo, ki jo mora opraviti z odliko, če v resnici želimo ta svet rešiti.

 

 

 


Kazalo vsebine:

izvozi v XLS
Prikaži zadetkov na stran