NAŠ STIK, številka 5, oktober 2020


V njej lahko med drugim preberete:
E-mobilnost je že tu
Elektromobilnost ni več samo vizija posameznih navdušencev, ampak je že postala del naše vsakdanje stvarnosti. V zvezi z množičnejšo elektrifikacijo prometa, ki je eden ključnih pogojev na poti v nizkoogljično družbo, je sicer še veliko odprtih vprašanj, a nanje dobivamo tudi vse več odgovorov.
Eles začenja gradnjo največje investicije v času svojega obstoja

Izgradnja daljnovoda Cirkovce–Pince in posodobitev ter dograditev RTP Cirkovce sta že vrsto let na seznamu pomembnejših Elesovih projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav.

RTP Kobarid zgled dobrega sodelovanja

Družbi SODO in Elektro Primorska sta v začetku septembra v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20 kV Kobarid, ki bo bistveno izboljšala napetostne razmere na območju Zgornjega Posočja ter zagotovila nadaljnji razvoj tamkajšnjega gospodarstva in turizma. 


Kazalo vsebine:

izvozi v XLS
Prikaži zadetkov na stran