HEP se usmerja v obnovljive vire

Na letni ravni naj bi HEP za obnovljive vire namenil v povprečju milijardo kun na leto, njihov delež pa do leta 2030 povečal s 35 na 50 odstotkov. HEP naj bi tako samo v revitalizacijo obstoječih HE že vložil 1,4 milijarde kun, do konca leta 2028 pa naj bi jih še dodatnih 2,2 milijarde. HEP je začel intenzivneje vlagati tudi v druge OVE, pri čemer naj bi za nove sončne in vetrne elektrarne že prihodnje leto namenili najmanj 600 milijonov kun.

Vir: www.hep.hr
Greenpeace opozarja na posledice požarov

Kot ugotavlja novo poročilo »Izgubljeno v dimu: podnebne posledice požarov v naravi« (Greenpeace International), požari v naravi ogromno prispevajo k podnebnim spremembam, pri čemer jih nekatere države ne spremljajo v zadovoljivi meri. Če bomo še naprej ignorirali posledice požarov za podnebje, se bomo le stežka lahko držali začrtanih okvirov za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C, kot to določajo cilji iz Pariškega sporazuma.

Vir: www.greenpeace.org
Marković o sporazumu glede SE v Ulcinju

Kot je v parlamentu na vprašanje poslancev povedal črnogorski premier Duško Marković, bo do konca leta sklenjen sporazum o zakupu državnega zemljišča za gradnjo sončne elektrarne v Ulcinju, na lokaciji Briske gore. V okviru omenjenega projekta, katerega vrednost znaša okoli 170 milijonov evrov, se poleg povečanja inštalirane moči odpirajo tudi nova delovna mesta. Sicer pa je projekt pomemben tudi z vidika konkurence in kakovostnejših javnih storitev.

Vir: www.aa.com.tr
Študija opozarja na taljenje ledu

Prejšnje znanstvene raziskave so kazale rekordno hitro taljenje na nekaterih delih Grenlandije, zadnje analize pa kažejo hitro taljenje celotnega ledenega pokrova. Po rezultatih študije, predstavljenih v reviji Nature, je bila stopnja taljenja v zadnjih dveh desetletjih 33 % višja od povprečja 20. stoletja in za 50 % višja od predindustrijskega povprečja. Če se stali ves led na Grenlandiji, bi se vodna gladina svetovnih morij dvignila za sedem metrov.

Vir: www.nature.com
Boljši pogoji za skupnostne projekte

Vlada je letos sprejela spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE, ki izboljšuje pogoje za skupnostne projekte proizvodnje električne energije iz OVE. Po novem je mogoče izvajati projekte samooskrbe tudi na večstanovanjskih in javnih stavbah (in ne samo na lastni strehi gospodinjstva oz. malega poslovnega odjemalca). Uvedena je tudi možnost namestitve naprave za samooskrbo s strani druge osebe, ki ni lastnik merilnega mesta.

Vir: dovoljzavse.si
V Bruslju predstavili projekt e-Sicure

Ob praznovanju 60-letnice programa Znanost za mir in varnost so znanstveniki iz držav zveze NATO in partnerskih držav predstavili rezultate najbolj obetavnih tehnologij. Raziskovalci iz Avstralije, Hrvaške, Japonske, Portugalske in Slovenije (IJS) so predstavili projekt e-Sicure. Cilj tega najsodobnejšega projekta je odkrivanje nedovoljenega prometa z jedrskimi materiali preko meja in pristanišč z uporabo presejalnih sistemov jedrskih detektorjev.

Vir: www.ijs.si/ijsw

Naš stik

ŠTEVILKA 6 / 2018
  • Do sprejema EKS je energetska prihodnost Slovenije neznanka
  • Elesova strategija bo tudi v prihodnje trajnostno naravnana
  • Smo v obdobju velikih sprememb

12. 12. 2018

Potrjen še en od predlogov iz paketa Čista energija za vse Evropejce

Evropska komisija je pozdravila politični dogovor o okrepitvi vloge evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER, ki ima sedež v Ljubljani. 

Potrjen še en od predlogov iz paketa Čista energija za vse Evropejce
12. 12. 2018

Skupina EG z novo strategijo in poenoteno podobo

Prilagodljivost in stroškovna učinkovitost sta del nove strategije, ki so jo pripravili v Skupini Elektro Gorenjska, in sicer do leta 2022.

Skupina EG z novo strategijo in poenoteno podobo
12. 12. 2018

Slovenija bo v letu 2019 podvojila svoj prispevek za podnebne finance

Tako je napovedal slovenski minister za okolje in prostor Jure Leben, ki se v teh dneh mudi na podnebni konferenci na Poljskem.

Slovenija bo v letu 2019 podvojila svoj prispevek za podnebne finance
10. 12. 2018

Delovno srečanje o izzivih jedrske in sevalne varnosti

Tema posveta: Raziskave in razvoj, v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo v Brinju pri Ljubljani.

Delovno srečanje o izzivih jedrske in sevalne varnosti
E-stik

E-stik

PRELISTAJ REVIJO >

Izšla je posebna številka revije Naš stik v digitalni obliki

V uredništvu revije Naš stik skušamo ves čas slediti razvoju revijalnega tiska, zato smo v letošnji program dela dali tudi izdelavo posebne tematske številke revije v digitalni obliki. Zdaj je tudi dejansko pred vami, prvo tovrstno številko pa smo namenili trajnostni energiji.

Ljubljana, 30. januar 2019

Energetika in regulativa 19

Ljubljana, 7. marec 2019

En.odmev 019

.

Ali veste

… da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, sončne elektrarne in s tem fotovoltaika kot pomemben obnovljiv vir energije, pa so se razmahnile šele v zadnjih desetih letih.

Preveri svoj letni energetski prihranek

NISTE NAŠLI ŽELENIH VSEBIN?

Obdobje od: Razširjeno iskanje
Obdobje do:
Rubrika:
Ključna beseda: Išči
Ključna beseda: Išči