DOGODKI

Laško, 19. do 21. oktober 2021

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Beograd, 9. in 10. november 2021

Balkans Power

Ljubljana, 21.- 24. november 2021

Simpozij CIGRE 2021