Dogodki

4. 10. 2016

PIES 2016

Portorož, 10. november 2016

V Grand Hotelu Portorož bo 10. in 11. novembra 2016 potekalo 9. posvetovanje o informatiki v energetiki Slovenije.  

PIES je srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki so v energetskih podjetjih odvisni od informacijske tehnologije. Vsakoletni obiskovalci in tudi tisti, ki PIES odkrivajo na novo, s svojimi odzivi dokazujejo, da energetsko okolje ta dogodek potrebuje, da je koristen in da se znanje ter izkušnje na njem oplemenitijo ter uspešno vračajo in implementirajo v bazi. Ob tem omenimo, da se letos v vodstvu PIES nadejajo tudi obiska kolegov iz sosednje Hrvaške.  

PIES si svojo pot v informatiki v energetiki utrjuje že od leta 2008, ko je bilo posvetovanje prvič organizirano. Prvotni namen, ki se vse do danes ni spremenil, je bil ustvariti platformo za izmenjavo dobrih praks iz informacijskega področja v energetskih podjetjih. Dejansko se večina akterjev na energetskem področju dandanes srečuje z zelo podobnimi izzivi, zaradi organizacijske razdrobljenosti in nepovezanosti, pa se z njimi na žalost zaradi prevelike nepovezanosti znotraj sektorja spopada vsak sam.  

Ob dejstvu, da je tudi v energetiki prišlo do ključnih premikov s prodorom novih tehnologij, alternativnih virov in pametnih omrežij, je povezovanje, kot ga omogoča PIES, postalo že skorajda nekakšna nuja, saj je kakršenkoli učinkovit razvoj brez aktivnega in sprotnega sodelovanja informacijsko komunikacijskih tehnologij dejansko nemogoč. Iz tega izhaja tudi drugi namen PIES-a, t.j. osveščanje odgovornih v energetiki o pomenu IKT in emancipacija informacijske stroke v okoljih, kjer je dolga leta veljala bolj za »nujno zlo« kot potrebo.  

Kot vse kaže, je bil namen in cilj posvetovanja z leti dosežen, saj se vsakoletno na dogodku zbere lepo število ljudi. Statistika PIES-a 2015 je z 22 predstavljenimi strokovnimi članki, več kot 30 domačimi in tujimi predavatelji ter 115 udeleženci, dovolj zgovorna že sama zase. PIES je v strokovnih krogih informatikov v energetiki postal prepoznavna in spoštovana blagovna znamka, stičišče izmenjave dobrih praks ter strokovnih dosežkov.  

Potenciale, ki jih odpira udeležba na takšnem srečanju s pridom izkoriščajo ponudniki, za nevsiljivo nagovarjanje udeležencev in utrjevanje svoje prisotnosti znotraj enega redkih, še učinkovitih sektorjev slovenskega gospodarstva, to je slovenske energetike.  

Več o tem dogodku in možnosti prijave na: www.pies.si