Dogodki

10. 7. 2020

Simpozij CIGRE 2021

Ljubljana, 21.- 24. november 2021

V Ljubljani bo v organizaciji Slovenskega združenja elektroenergetikov v času od 21. do 24. novembra 2021 potekal mednarodni simpozij CIGRE, na katerem bodo strokovnjaki iz vsega sveta spregovorili o prihodnji preobrazbi elektroenergetskega sektorja in novih tehnologijah, opremi in infrastrukturi, ki bodo omogočile prehod v nizkooogljično družbo. Simpozij bo potekal ob 100-letnici prve konference CIGRE, pri čemer pomeni dodelitev organizacije simpozija ob tej priložnosti Sloveniji še posebno priznanje dosedanjemu strokovnemu delu naših elektroinženirjev. Več o možnostih sodelovanja na simpoziju z avtorskimi prispevki ter samem programu si lahko preberete na spletni strani simpozija. Vabljeni!

Simpozij CIGRE 2021