Dogodki

8. 1. 2021

Connecting the dots - prihodnji razvoj omrežja

Spletni dogodek, 14. januar 2021

V organizaciji evropskega združenja elektro industrije Eurelectrica se 14. januarja obeta zanimiva predstavitev študije in razprava o potrebnih naložbah v evropsko elektroenergetsko omrežje v podporo napovedani energetski preobrazbi. Udeleženci bodo med drugim iskali odgovore na vprašanja, o kakšni višini naložb govorimo in katera področja so prednostna, kateri so glavni razlogi, ki terjajo pospešena vlaganja v omrežja, katere prednosti družbi prinašajo tovrstne naložbe in kakšne spremembe v energetski politiki so potrebne, da bi ambiciozne naložbene načrte tudi lahko uresničili. Podrobnejše informacije o programu in prijavi so dostopne na spletnih straneh Eurelectrica.

Vabljeni!.

Connecting the dots - prihodnji razvoj omrežja