Kolumna

Slovenija je razvojne priložnosti slabo izrabila

Datum: 9. 4. 2015

Slovenija je razvojne priložnosti slabo izrabila

Franko Nemac
Direktor, Agencija za prestrukturiranje energetike
Pripravlja in vodi projekte s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Dokazali smo, da se lahko hitro in nepremišljeno navdušimo in potem še hitreje stvari nekritično zavržemo.

Obnovljivi viri so skupaj z učinkovito rabo energije osnovna usmeritev v svetovni energetiki. V zadnjem desetletju je njihov tehnološki razvoj in obseg investicij daleč presegel najbolj optimistična pričakovanja. So zelo blizu temu, da postanejo konkurenčni brez podpor. Vendar so na poti do tega cilja prišli v protislovno vlogo. Za neposredno konkurenčnost bi potrebovali nekoliko višje cene električne energije, z nizkimi obratovalnimi stroški in ponudbo, ki presega porabo, pa dejansko znižujejo cene na trgu.

V Sloveniji smo na področju obnovljivih virov energije dokazali več stvari. Če so na voljo ustrezni pogoji, jih je možno zelo hitro graditi. Samo v le nekaj letih, od 2009 naprej, smo postavili 3300 sončnih elektrarn s skupno močjo 255 MW, 27 bioplinskih elektrarn s skupno močjo 37 MW in 240 soproizvodenj elektrike in toplote s skupno močjo 80 MW. Ob približno enakih ekonomskih pogojih pa le nekaj malih hidroelektrarn in dve vetrnici, predvsem zaradi formalnih omejitev pri posegu v prostor. Tehnologije za vse OVE so že dobro razvite in jih je možno relativno hitro spraviti v obratovanje. Enote so relativno majhne, z velikim številom pa se lahko doseže podobne rezultate kot z gradnjo posamičnih večjih klasičnih elektrarn.

Dokazali smo, da se lahko hitro in nepremišljeno navdušimo in potem še hitreje stvari nekritično zavržemo. V letu 2009 smo postavili sistem zagotovljenih odkupnih cen, ki ga je uspešno uporabljala Nemčija že od leta 2000 naprej. Mi smo v letu 2009 postavili podobne pogoje kot Nemci, bili navdušeni nad izjemno hitrim razvojem na določenih področjih (sončne in bioplinske elektrarne), nismo pa ustrezno kontrolirali in prilagajali višine odkupnih cen, tako da nam je zadeva finančno ušla iz rok. Torej izgradnje sončnih elektrarn ali bioplinskih elektrarn nismo ustavili, ker bi bilo kaj narobe s tehnologijami, temveč zato, ker so se odgovorni za shemo finančno zaplanirali. Sončne elektrarne so se v tem času pocenile za skoraj petkrat, izkoristki in kakovost opreme se je bistveno povečala, pri nas pa se je njihova izgradnja praktično ustavila.

Dokazali smo tudi, da področja OVE nismo znali izrabiti za razvoj gospodarstva in za kreiranje delovnih mest v Sloveniji. Mi se raje gremo trgovino, ki je bistveno bolj enostavna od mučne in zahtevne proizvodnje opreme. Praktično vso potrebno opremo za naše sončne, bioplinske in vetrne elektrarne, pa tudi kotle na lesno biomaso, enostavno uvažamo in ustvarjamo delovna mesta in gospodarski razvoj v tujini, v Nemčiji, Avstriji in na Kitajskem.

Dokazali smo torej, da se tehnično da doseči izjemno veliko, vendar smo zaradi slabe strategije neuspešni. Ker je denarja za podporne sheme zmanjkalo, je za nov razvoj treba iskati rešitve, ki bodo slonele na neposredni konkurenčnosti.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)