Kolumna

Obeta se prenova direktive o trgovanju z emisijami

Datum: 9. 4. 2015

Obeta se prenova direktive o trgovanju z emisijami

dr. Aleksandra Murks Bašič
vodja oddelka plana in analiz, NKMB
Specialistka za področje podnebnih sprememb in trgovanja z emsijskimi kuponi

Pomembno dejstvo za industrijo je tudi brezplačna dodelitev emisijskih enot, ki naj bi se nadaljevala tudi po letu 2020 in preprečila morebitno izgubo mednarodne konkurenčnosti evropske industrije.

Evropska Shema trgovanja z emisijami se trenutno sooča s problemom znatnega presežka trgovalnih enot (približno 2 milijardi), ki so v največji meri posledica globalne gospodarske krize. Slednja je namreč povzročila zmanjšanje gospodarske aktivnosti pri glavnih upravljavcih naprav, ki sodelujejo v Shemi, in s tem omogočila proizvodnjo presežkov emisijskih enot.

Ukrep, ki naj bi pripomogel k učinkovitemu delovanju emisijskega trga, je tako imenovani časovni zamik dražbe 900 milijonov emisijskih kuponov v letih 2014–2016 ter ponovno povečanje teh v letih 2019–2020. Skupna količina enot, ki naj bi bila ponujena na dražbi in popravljena z umikom določene količine, ne sme biti manjša od količine, ki jo bodo naprave za proizvodnjo električne energije prehodno prejele brezplačno v enakem letu. Če bi brezplačna dodelitev emisijskih kuponov presegala neto dražbeno količino, se bo slednja ustrezno povečala.
Žal je mnenje večine strokovnjakov, katerim se pridružujem tudi jaz, da bi omenjene količine enostavno morali do nadaljnjega zamrzniti oziroma jih prenesti v tako imenovano »rezervo za stabilnost trga«, saj bi le na tak način izboljšali cenovno učinkovitost.

Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030 med glavne cilje uvršča tudi revizijo obstoječe sheme. V okviru strukturnih ukrepov sta obravnavani dve možnosti, in sicer revizija letnega faktorja zmanjševanje in dostop do mednarodnih enot. Ključni merljivi cilji Okvirja so, poleg 40-odstotnega zmanjšanja emisij TGP, dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 27 odstotkov, povečanje deleža obnovljivih virov energije na najmanj 27 odstotkov in spodbujanje zanesljivosti oskrbe z energijo.

Zmanjšanje emisij TGP naj bi se razdelilo med trgovalne in netrgovalne sektorje. Prvi naj bi do leta 2030 zmanjšali emisije za približno 43 odstotkov, drugi pa za 30 odstotkov. Pomembno dejstvo za industrijo je tudi brezplačna dodelitev emisijskih enot, ki naj bi se nadaljevala tudi po letu 2020 in preprečila morebitno izgubo mednarodne konkurenčnosti evropske industrije.
Ključi za brezplačno dodelitev bodo občasno revidirani v skladu s tehnološkim napredkom v posameznih industrijskih sektorjih. Pri izračunu ključev bodo upoštevani neposredni in posredni stroški.

Že od decembra lani poteka posvetovalno obdobje na temo prenove Direktive za področje trgovanja z emisijami. Priložen je vprašalnik, ki po mojem mnenju vključuje bistvena vprašanja za izboljšanje delovanja Sheme v prihodnosti.

Končni cilj vseh udeležencev na različnih ravneh odločanja, ki naj bi ga dosegli z novim evropskim integriranim postopkom upravljanja podnebne in energetske politike, bo zagotovitev konkurenčne, zanesljive in trajnostne oskrbe z energijo. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na izjemno ambiciozni cilj EU glede želenega zmanjšanja emisij TGP za 80 do 95 odstotkov do leta 2050.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )