Kolumna

Pametna omrežja prinašajo številne priložnosti

Datum: 4. 5. 2016

Mag. Bojan Luskovec
Predsednik gospodarskega interesnega združenja za distribucijo električne energije

»Pametna omrežja so odgovor na potrebe vseh uporabnikov omrežja, saj med drugim omogočajo integracijo klasičnih in novih elementov v sistemu in prinašajo priložnosti za kopico novih storitev, ki jih bodo lahko uživali tudi odjemalci.«

Z novo zasnovo trga namerava Evropska komisija izboljšati delovanje obstoječega trga z električno energijo, ki se je znašel sredi trajnostnih sprememb. Delež električne energije iz obnovljivih virov bo namreč v skladu s sprejetimi zavezami do leta 2030 narasel s trenutnih 25 na 50 odstotkov. Pri tem je pomembno opozoriti, da bo zaradi povečanega deleža energije iz obnovljivih virov treba zagotoviti dovolj elektrike tudi takrat, ko ni ne sonca ne vetra.

Hkrati je treba ustvariti pogoje za zanesljivo, kakovostno in cenovno dostopno oskrbo z energijo za vse državljane in podjetja v Evropski uniji. Pot k zastavljenemu cilju predstavljajo številne nove tehnologije, med katere sodijo tudi pametna omrežja. Slednja zagotavljajo ekonomsko učinkovitost, nizke izgube ter visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe za odjemalce.

Uresničevanja sprejetih evropskih zavez se je leta 2012 aktivno lotila tudi Slovenija, ki je v okviru tehnološke platforme pripravila nacionalni program vpeljave pametnih omrežij na področje distribucijskega sistema. Zadnji pregled stanja in opravljenih aktivnosti s tega področja priča o tem, da imajo slovenska distribucijska podjetja na tem področju jasno strategijo razvoja.

Prav tako smo na celotnem področju komunikacijskih tehnologij večinoma že prešli na testno fazo in si zagotovili sodobno komunikacijsko infrastrukturo. Na področju merjenja in vodenja elementov omrežja so sistemi v polni operativni uporabi, največji del razvojnega potenciala pa elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji ta hip usmerjamo v nadgradnjo in integracijo tehničnih podsistemov. To bo omogočilo še optimalnejše izvajanje nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Domača podjetja na področju vpeljevanja pametnih omrežij v nobenem pogledu ne zaostajamo za razvitimi državami, kar potrjuje dejstvo, da smo se številna podjetja s produkti, ki so bili razviti in preizkušeni v slovenskih distribucijskih podjetjih, uspešno uveljavili tudi na tujih trgih. Svoje znanje in izkušnje s tega področja neprestano nadgrajujemo s sodelovanjem v nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektih. Vsa naša prizadevanja potekajo v skladu s prioritetami slovenske energetske politike, med katere poleg zmanjševanja izpustov, večje energetske učinkovitosti in boljšega izkoriščanja OVE sodijo tudi investicije v daljinska in pametna omrežja, ki nedvomno prinašajo številne poslovne priložnosti.

Odjemalci bodo tako lahko aktivno prilagajali svojo porabo razmeram v omrežju (npr. glede na ceno električne energije) in kot lastniki malih proizvodnih enot nastopali kot ponudniki električne energije na trgu. S tega vidika upam, da bomo v Sloveniji za uresničitev vseh investicij našli tudi potrebna finančna sredstva.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)