Kolumna

Koncept ali program in kako naprej?

Datum: 18. 10. 2016

Piše: dr. Maks Babuder

Dolgoletni direktor EIMV

Je avtor številnih strokovnih člankov in član uglednih mednarodnih in domačih strokovnih organizacij

»Strateški razvoj energetike, zlasti za daljše časovno obdobje, je težko načrtovati, ne da bi pred tem izračunali in ocenili tveganja.«

Slovenska energetika postaja vse bolj elektroenergetika, kjer se odvijajo dinamični razvojni procesi kot neke vrste hibridni pojav – nekaj se odvija načrtovano in kontrolirano, drugo spet naključno po atraktivnih zgledih in inerciji pljuskov valov zunanjih vplivov.

Razmišljam o Energetskem konceptu Slovenije. Pred več kot dvema desetletjema smo veliko govorili o celovitem načrtovanju energetskih virov. Uveljavljene so bile zapletene analitične metode in verjeli smo (upravičeno?) v tako pridobljene razvojne usmeritve.

Pri napovedovanju prihodnosti uporabljamo metode za ocenjevanje tveganj. Pri tem gre vselej za kredibilnost rezultatov. Vendar drugih resnih metod za obvladovanje te problematike ni na voljo. Ne nazadnje je do danes metodologija napovedovanja globalnih ekonomskih gibanj napredovala do te mere, da nam omogoča vsaj dobro korelacijo napovedi in tveganj.

Veliko težko predvidljivih skokovitih sprememb smo doživeli v preteklem pol stoletju in ko teče beseda o energiji, se v dober poduk lahko spominjamo gibanj cen nafte in plina. Pa še en pomemben skokovit in pred dvajsetimi leti načrtovalcem energetskega razvoja težko predvidljiv proces velja omeniti, namreč masovno uvajanje obnovljivih virov ob izdatnih državnih subvencijah.

Kako naj se v teh razmerah odzove stroka, ne da bi tvegala post festum kritiko s strani »generalov po bitki«? V okvirih, ki jih nudijo organizacije CIGRE, IZS, EZS, specializirani raziskovalni inštituti in visokošolske ustanove, naj se začne v to tematiko usmerjen proces razprav, katerih zbornike naj vladne inštitucije sintetizirajo v dokument, ki lahko prejme naziv koncept. Kaj več v ta namen ne bo mogoče storiti v tako kratkem roku, kot je bil že nekajkrat najavljen.

Dokument, kot je opredeljen v našem EZ-1, so denimo na Češkem izdelovali nekaj let. Pri tem bi morda kazalo omeniti in opozoriti tudi na razliko med pojmoma koncept in program, kot jo vidimo v strokovnih krogih.

Zelo enostavno lahko ugotovimo, da dovolj konsistentnega in za bodoče odločanje uporabnega programa na hitro in ob nezadostno angažirani stroki ni mogoče sestaviti, še zlasti ne ob upoštevanju pričakovanega temeljitega tehnološkega prestrukturiranja celotne elektroenergetike v naslednjih dveh dekadah. Da samo na grobo naštejemo: izboljšanje zanesljivosti in zmogljivosti primarnega distribucijskega omrežja ob upoštevanju masovne uporabe razpršenih obnovljivih virov in e-mobilnosti, okrepitev primarnega prenosnega omrežja in interkonekcij ob upoštevanju sprememb dosedanjih ENTSO-E obratovalnih paradigem, uvedba upravljanja s porabniško stranjo ter intenzivne racionalne rabe in uvedba pametnih omrežij ob uporabi vrhunske informacijske tehnologije.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )