Kolumna

Način polnjenja e-vozil

Datum: 26. 10. 2018

Mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije

Ko je govora o prehodu v nizkoogljično družbo, je e-mobilnost vedno omenjena kot pomemben element, ki bo prispeval k zniževanju emisij toplogrednih plinov. Toda množično uvajanje e-vozil samo po sebi še ni zagotovilo, da bo zaradi njihove uporabe količina emisij toplogrednih plinov dejansko nižja.

Za dosego tega cilja se bodo morali ključni deležniki na področju e-mobilnosti povezati ter skupaj poiskati odgovore na dve pomembni vprašanji. Prvič, kako bomo trajnostno rešili izziv povečane potrebe po električni energiji, ki ga bo povzročilo hkratno polnjenje e-flote in drugič, kako si zamišljamo omrežje, ki bo sposobno slediti pričakovanjem stotisočev voznikov hkrati.

Strokovnjaki družbe ELES so se zadnjih nekaj let ukvarjali z iskanjem odgovorov na zgornji vprašanji ter na podlagi ugotovitev razvili koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil (E8). Ključnih osem gradnikov koncepta predstavljajo ozaveščeni uporabniki, ki podpirajo dolgotrajno in daljinsko vodeno polnjenje e-vozil, gosto omrežje zasebnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje, samodejno prepoznavanje e-vozila na polnilnici in napredno gostovanje, poenostavljeno priključevanje vozila na polnilnico, daljinsko vodenje moči zasebne polnilnice, integracija zasebnih polnilnic v centre vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja, vključitev polnilnic na trg aktivnega odjema ter strateško obvladovanje izzivov uporabe hitrih polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije.

Zavedamo se, da uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost ni možno brez tesnega sodelovanja ključnih deležnikov – od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb in parkirnih mest, do operaterjev distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja. Seveda bodo pomembno vlogo odigrali tudi ozaveščeni lastniki e-vozil, ki bodo raje kot hitre polnilnice izbrali počasno polnjenje na domačih polnilnicah, ki jih bodo na daljavo upravljali centri vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja. Le tako bomo dosegli, da bo energija, ki bo poganjala e-vozila, prišla iz obnovljivih virov energije, elektroenergetsko omrežje pa ne bo potrebovalo velikih vlaganj v širitev omrežja in gradnjo vršnih elektrarn za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.   

V Elesu nismo ostali zgolj na teoretski ravni, temveč koncept E8 preverjamo tudi v praksi, s konkretnimi rešitvami. Z demonstracijskim projektom bomo raziskali vidik uporabnikov e-vozil in nabavili 14 električnih vozil, na lokacijah družbe po Sloveniji bomo postavili 18 pametnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje ter vzpostavili centralni sistem za daljinsko upravljanje polnilnic.
Prve rezultate demonstracijskega projekta pričakujemo v prvi polovici leta 2019.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4,25)