Kolumna

Inovativne prometne rešitve so ključne za zmanjševanje onesnaženosti zraka

Datum: 30. 11. 2018

Piše: Diego Pavia, direktor InnoEnergy


Glavna krivca za onesnaženost zraka v Evropi sta promet in proizvodnja toplote. Med regijami so razlike, a v splošnem številna evropska mesta še vedno ne dosegajo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka.

Desetina ljudi po svetu umre zaradi onesnaženosti zraka, in čeprav ta težava huje prizadene države v razvoju, še vedno tudi v Evropi vsako leto povzroči približno 400.000 prezgodnjih smrti. In ta številka ne zajema več milijonov ljudi, pri katerih onesnaženost zraka sicer ne vodi v prezgodnjo smrt, povzroči pa pljučne bolezni in srčna obolenja, ki vplivajo na njihovo kakovost življenja.  

Za regijo, ki se lahko pohvali z nekaj najnaprednejšimi energetskimi in podnebnimi tehnologijami in politikami na svetu, je zgodaj navedeni podatek o številu prezgodnjih smrti nezaslišan. Smog danes ne bi več smel ogrožati našega zdravja in sreče. Dovolj smo iznajdljivi, vsekakor imamo dovolj sredstev, industrija pa ima, oborožena z izsledki najnovejše raziskave, ki jih vsebuje naše poročilo Clean Air Challenge (Izziv čistega zraka), dovolj moči za občutno spremembo. In če upoštevamo najnovejše napovedi, imamo – da kaj spremenimo – na voljo samo še dvanajst let. Ukrepati moramo takoj.
Omenjeno poročilo jasno kaže, da so za zmanjšanje onesnaženosti zraka ključnega pomena inovativne rešitve v prometu. Nadaljnje uvajanje električnih vozil je prednostna naloga – skupaj s povezanim omrežjem rešitev za hitro polnjenje, ki bo tako uvajanje podpiralo. Tržno in tehnološko so zelo privlačni tudi pametni prometni sistemi, kot so hibridni vlaki in upravljanje prometa z umetno inteligenco. S temi rešitvami v kombinaciji s tehnologijami na področju toplotne energije, ki jih omenja naše poročilo, bi se vpliv onesnaženja zraka na zdravje za evropske državljane bistveno zmanjšal, kar bi posebej koristilo starejšim in otrokom, po konservativnem scenariju pa bi nam poleg tega prihranilo 183 milijard evrov do leta 2025.
Toda to ni izziv, ki bi ga trg zmogel sam. Potrebujemo podporne politike, s katerimi bi premagali nekatere ovire pri zagotavljanju naložb in spodbujanju uvajanja tehnologij v prometu. Odpirajo se velike priložnosti za sinergijo med različnimi sektorji, vključno s prometom, toplotno energijo, shranjevanjem in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, a potrebujemo celovitejši in bolj integralen pristop ter krovno politiko trajnostne rasti. Prav tako to tudi ni zgolj stvar vlad in trgov, temveč se mora v zmanjševanje onesnaženosti zraka vključiti še družba: vsi deležniki od podjetij in javnega sektorja do družin, saj na stanje vplivajo odločitve vseh.
V InnoEnergy delujemo v več različnih sektorjih in aktivno ustvarjamo priložnosti za sodelovanje med podjetij, da inovativne rešitve najdejo pot na trg. Podporo nudimo na najrazličnejše načine, naj bo z naložbami, poslovnimi veščinami ali dostopom do trga. Kot motor razvoja trajnostne energije v Evropi to dojemamo kot bistveni element naše vloge pri podpiranju inovativnih prometnih rešitev, ki bodo zmanjšale onesnaženost zraka in tako poskrbele, da bo življenje v Evropi boljše in bolj zdravo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )