Kolumna

Uvajanje standardov kakovosti v energetiko prinaša številne koristi

Datum: 25. 2. 2019

Piše:Doc. dr. Drago Papler, predstavnik vodstva za kakovost v družbi Gorenjske elektrarne, strokovnjak za raziskave, razvoj, kakovost in upravljanje z energijo.

Empirične študije potrjujejo, da prakse managementa kakovosti pozitivno vplivajo na inovativnost v gospodarstvu. Strokovnjaki v razvoju, usposobljeni za uporabo managementa kakovosti, pri dejavnostih inoviranja ob upoštevanju načel in tehnik managementa kakovosti iščejo nove trge in stranke, spodbujajo izmenjavo znanj ter stalno izboljšujejo sisteme in procese dela.

Analiza Sekcije za energetiko pri Slovenskem združenju za kakovost in odličnost je pokazala, da ima 93 odstotkov energetskih podjetij, ki so se odzvala na raziskavo, že v celoti vpeljan temeljni standard ISO 9001:2015, 92 odstotkov podjetij standard ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in 71 odstotkov podjetij integrirane sisteme vodenja. Delež podjetij, ki imajo v celoti vpeljan tudi sistem odličnosti EFQM, je 40-odstoten.
V elektroenergetskem sistemu je bil uspešno uveden standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo, integriran v sistem vodenja kakovosti in povezan s standardom ISO 9001:2015. S tem standardom so bile dosežene zahteve sistema upravljanja energije pri razvoju in izvajanju politike in ciljev pomembnih energetskih vidikov. Sistematično upravljanje energije prinaša prihranke z zmanjšanjem porabe energije in stroškov za energijo ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Za merjenje in analizo energetske učinkovitosti so bila razvita in uporabljena sodobna orodja, ki omogočajo sproten in učinkovit pregled stanja porabe in proizvodnje energije. Empirični rezultati so primerljivi z drugimi energetskimi rešitvami, reference pa omogočajo iskanje novih tržnih priložnosti. Na podlagi zahtev standardov ISO 9001 in 50001 so bile združene in povezane vsebine z izboljšano procesno shemo podjetja. Pri izvajanju energetskih storitev za trg postaja podjetje s postavljenim sistemom kakovosti zanimivejši partner, z referencami tudi zaupanja vreden partner, s konkurenčnimi ponudbami, znanjem in kakovostjo pa tudi odgovoren partner.
Strateško vodenje podjetja temelji na razvoju novih energetskih storitev. Prihaja do transformacije strategij podjetij pri iskanju novih tržnih priložnosti, z vidika kakovosti pa do spremembe dolgoročne temeljne, srednjeročne razvojne in izvedbene sprotne politike, s cilji in oblikovanjem nivojskih kazalnikov. Pri strateškem vodenju podjetja sta pomembna razvijanje inovativnosti in analitika, ki je ključna podpora odločanju. Prepoznana orodja managementa in modeli poslovne odličnosti prispevajo k analizi stanj in oblikovanju nadgradnje razvojnih usmeritev in konkurenčnih prednosti.
Revizija standarda ISO 9001 je z novo izdajo razširila vsebine, vključno z obvladovanjem tveganj, za energetiko pa je še zlasti pomembna novela standarda ISO 50001:2018, sprejeta jeseni 2018, ki se prilega strukturi osnovnega standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2015.
Zato je zdaj prava priložnost, da energetska podjetja odločneje posežejo po uvajanju standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo, ki bi moral postati njihov temeljni standard. Dvema podjetjema v energetiki, ki ta standard že uporabljata, bi se z uporabo ustrezne poslovne politike najvišjih vodstev kmalu morala pridružiti tudi druga energetska podjetja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 10, skupna ocena: 2,6)