Kolumna

Dovolj izrabljamo možnosti dostopov do znanja?

Datum: 24. 4. 2019

Internet je neizčrpen vir informacij. Uporabljamo ga vsakodnevno in za pridobivanje zelo raznolikih informacij – od vremenskih napovedi do prosto dostopnega strokovnega znanja. Žal je mogoče na internetu najti tudi mnogo netočnih ali napačnih informacij in mnenj.

Za mnoge uporabnike velja, da si mnenje ustvarijo, še preden pogledajo, kaj je o določeni stvari zapisano na internetu, nato skladno s pregovorom »najdejo tisto, kar iščejo«, torej potrditev svojega mnenja. Današnji iskalniki, ki si zapomnijo naše predhodne poizvedbe, nas pri tem še dodatno usmerjajo in spodbujajo v prepričanju, da je naše mnenje pravilno. O elektroenergetiki je na voljo več spletnih strani, ki predstavljajo njen pomen za delovanje družbe in pojasnjujejo delovanje elektroenergetskega sistema. Ena od spletnih strani, ki podaja splošne informacije o energetiki, je En-lite ali Energy-Literacy (http://www.en-lite.si/). Na njej je mogoče brezplačno prevzeti zanimivo knjigo Trajnostna energija – brez razgretega ozračja avtorja Davida J. C. MacKaya. V prilogi K so prikazane možnosti preskrbe Slovenije z obnovljivo energijo. Slika na strani 346 nas tako opozori, kako velike površine ozemlja Slovenije bi bile potrebne za izrabo sončne in vetrne energije ter energije iz biomase.
Strokovno bolj poglobljeni viri informacij o elektroenergetiki so spletni naslovi Slovenskega združenja elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) (
https://www.cigre-cired.si/) in mednarodnega združenja Conseil International des Grands Réseaux Electriques (krajše CIGRE) (predstavitev: https://www.cigre.org/; digitalna knjižnica: https://e-cigre.org/home.asp). Na navedenih spletnih naslovih so prosto dostopne praktično vse knjige, slovarji, tehnične brošure, članki in druge oblike informacij, starejše od treh let. Na spletni strani Slovenskega združenja elektroenergetikov so med zanimivejšimi informacijami tematski koledarji, ki obravnavajo obetajoče tehnologije za elektroenergetski sistem ter energijo in okolje. Če želite dostop do najnovejših informacij, vam tako priporočam, da se včlanite v navedeni združenji.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,67)