Članki

Izdano energetsko dovoljenje za JEK2  

Datum: 19. 7. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Minister Jernej Vrtovec je danes sporočil, da je ministrstvo za infrastrukturo izdalo energetsko dovoljenje za JEK2.

Izdano energetsko dovoljenje za JEK2

Ministrstvo za infrastrukturo je 19. julija na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2, s katerim ministrstvo odpira pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije.

Kot je povedal minister Vrtovec, sta Slovenija in Evropa pred velikimi prelomnicami na poti k doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. »Odgovoren sem za resor, ki je za doseganje podnebnih, okoljskih in tudi energetskih ciljev ključnega pomena. Pred nami so težke odločitve, lahkih odločitev pri zasledovanju teh ciljev zagotovo ni, zlasti če želimo te cilje doseči in hkrati ostati energetsko neodvisna država. V podnebni strategiji smo si zastavili jasen cilj, da do leta 2050 dosežemo ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost Slovenije. Ta cilj pomeni izziv in hkrati tudi priložnost za sektor energetike, seveda pa tudi za druge sektorje kot so promet, industrija, kmetijstvo, stavbe, odpadki in raba zemljišč. Potrebe po električni energiji so in tudi bodo vedno večje. Veliko stavimo na eni strani na obnovljive vire energije, a so žal mnogo premalo. Potrebujemo še dodatne stabilne alternative. Ena takšnih morda celo najpomembnejša odločitev v tem mandatu je izdaja energetskega dovoljenja za JEK2. Naredili smo prvi korak, nadvse pomemben, da se postopki lahko začnejo.«

 

Izdaja dovoljenja še ne pomeni dokončne odločitve za samo investicijo. Gre za odločbo, na podlagi katere bo družba GEN energija lahko začela z vsemi potrebnimi postopki, zlasti s postopki umeščanja v prostor. »Z izdajo dovoljenja odpiramo torej pot za izvedbo vseh upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodno oskrbo nizkoogljične Slovenije. Energetsko dovoljenje je pomemben mejnik, s katerim odpiramo najširšo možno javno razpravo ne le na strokovni ravni, ampak tudi med državljani. Začenjamo s preverjanjem širšega družbenega konsenza o nadaljnji vključenosti jedrske energije v elektoenergetskem prehodu in z njim povezanih izzivih. Gre torej za odločitve, ki bodo pomembno vplivale na blaginjo in okolje, v katerem bodo živele generacije za nami. Na podlagi energetskega dovoljenja se bo nadaljevalo s preverjanjem različnih okoljskih, prostorskih, tehničnih in ekonomskih parametrov JEK2, ki bodo potekala v okviru postopkov DPN, presoje vplivov na okolje, postopkov čezmejnih vplivov na okolje, pridobitev gradbenega dovoljenja, izbire dobavitelja in zapiranja finančne konstrukcije. Med glavnimi mejniki projekta so začetek umeščanja v prostor, doseganje družbenega konsenza v javni razpravi, uspešna umestitev v prostor s pridobitvijo lokacijskih projektnih pogojev, priprava dokumentacije za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja, investicijska odločitev in podpis pogodbe, licenciranje designa izbranega dobavitelja, pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, sama gradnja, uspešen zaključek gradnje, prevzemi opreme in elektrarne, poskusno in redno obratovanje,« je bil izčrpen Vrtovec.

 

Minister Vrtovec je ob koncu zagotovil transparentnost postopkov in projekta. Elektrarna bo tretje generacije, ki izpolnjuje najvišje standarde in zahteve glede varnosti in je tehnološko najsodobnejša. Skupna moč bo 1100 MW, predvidena letna proizvodnja okoli 9000 GWh.  JEK2 bo sodelovala tudi pri sistemskih storitvah. Predvidena življenjska doba 60 let.

 

V GEN energiji odločitev ministrstva pozdravljajo. »Doslej opravljene študije upravičenosti projekta kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo tehnično, okoljsko in investicijsko izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme in omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda. Na nadaljevanje projekta, ki ga vodimo odgovorno in racionalno, smo dobro pripravljeni. Jedrska energija je odgovor na številne izzive prihodnosti, zato bo Skupina GEN sledila pričakovanjem MzI glede široke javne razprave na temo elektroenergetskega prehoda. GEN se je že doslej osredotočal na izobraževanje, ozaveščanje in javno odpiranje pogovorov o energetski prihodnosti s številnimi deležniki, to prakso bo odslej še intenziviral. Že izvedeni predinvesticijski zasnovi projekta ter mnogim drugim strokovnim študijam, ki so pomenile podlago za pridobitev energetskega dovoljenja, bodo sledile izbira in potrjevanje lokacije, odločanje o investiciji in nato gradnja. GEN bo še naprej skrbel za to, da bodo vsi koraki na poti do odločitve in gradnje transparentni ter jasno predstavljeni vsem zainteresiranim deležnikom,« poudarja generalni direktor GEN Martin Novšak


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (6)
julij 2021 (4)