Članki

Primeri dobrih praks: Mobilni portal TE-TOL

Datum: 31. 12. 2010 Besedilo: Kivi Com Host

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana je za svoj mobilni portal prejela prestižno nagrado World Summit Award (WSA).

Primeri dobrih praks:  Mobilni portal TE-TOL

Prek mobilnega portala TE-TOL lahko med drugim vsak uporabnik mobilnega telefona na pregleden način spremlja izpustne vrednosti in podatke o proizvodnji toplotne in električne energije TE-TOL-a, kar je mednarodna žirija ocenila kot svetel in zgleden primer družbene odgovornosti termoenergetskega objekta.

WSA deluje pod okriljem Svetovnega vrha za informacijsko družbo in Združenih narodov, njen namen pa je prepoznavanje izjemnih praks informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki lahko pripomorejo k razvoju sodobne informacijske družbe, predvsem v njeni široki uporabnosti, inovativnosti in kreativnosti. Letošnje »iskanje« je bilo prvič usmerjeno v mobilne vsebine. Na eno od osmih razpisanih kategorij so se lahko prijavile tiste mobilne vsebine in aplikacije, ki so bile prej nominirane s strani nacionalnih članic mednarodne žirije oziroma bile izbrane na predhodnih nacionalnih izborih. Slovenija ima že drugo zelo uspešno nacionalno predstavnico, in sicer znanstvenico, prof. dr. Borko Jerman-Blažić, vodjo Laboratorija za odprte sisteme in mreže z Instituta Jožef Stefan. Da je pri tem svojem poslanstvu tako uspešna, zagotovo ni naključje, saj je svojemu delu absolutno predana, uspeva pa ji gojiti tudi strast do vsega, česar se loti. Malokdo ve, da je prav ona tudi »mati interneta« v Sloveniji. Kako sama vidi našo informacijsko prihodnost in kakšno vlogo bi lahko imele informacijsko-komunikacijske tehnologije v energetiki, je le nekaj izmed tem, ki sva se jih zavzeto (kot je v njeni navadi) lotili.

 

Začniva pri zadnji aktualni temi, ki jo lahko naveževa na področje energetike. Kot slovenska predstavnica WSA ste kot zgled najboljše prakse s področja mobilno dostopnih okoljskih vsebin nominirali termoenergetski objekt TE-TOL. Zakaj?
Portal TE-TOL je vsebinsko in oblikovno izjemno primeren za namen informiranja in komunikacije z različnimi uporabniki. Prilagojen je mobilnemu dostopu, kar je v tem letu bil pogoj za sodelovanje in kandidiranje kandidatov za nagrade. Vsebinsko je pomemben, ker poleg partnerjev obvešča tudi civilno sfero o dejanskih indikatorjih onesnaževanja. Pri energetskih objektih in njihovih upravah tega ne srečamo pogosto. Je dokaz odgovornosti do družbe in okolja.

Mobilni portal TE-TOL-a je bil dejansko izbran za enega izmed petih najboljših okoljskih družbeno-odgovornih praks na svetu. Ste pričakovali, da bo v svetovni konkurenci tako dobro sprejet?
Jaz sem šele druga predstavnica Slovenije v žiriji WSA, ki je kandidirala slovenske predstavnike v letu 2009 in 2010. Pred tem je Slovenijo zastopala Melita Zajc. Obakrat so Slovenski kandidati dobili nagrade, sicer v različnih kategorijah (2009 za znanost in 2010 za okolje). Verjela sem, da sem naredila dober izbor in da bo izbira kandidata za okolje dobro sprejeta v mednarodni skupnosti.«

Gre za prestižno priznanje, ne samo za nagrajeno družbo, temveč tudi za Slovenijo. In to že drugič. Pred dvema letoma je v svetovni konkurenci spletnih portalov ravno tako zmagal vaš kandidat Videolectures, in sicer kot ste omenili v kategoriji »znanost in izobraževanje«. Zgolj srečno naključje ali imate, kot temu radi rečemo, »pravi nos«?
Ne bi rekla, da gre za naključje. Slovenija je napredna dežela in ima dobre kadre – to je pri družbi znanja ključnega pomena. Videolectures so nastajali s podporo Evropske komisije enemu od odsekov na Institutu Jožef Stefan, na TE-TOL-u tudi imate dobre kadre in dobro ekipo. Nekateri člani te ekipe so del svoje kariere gradili na istem institutu in pridobili ustrezno znanje, naziv in odnos do okolja, znanosti in civilne družbe. To ni naključje. Vloženo delo in pridobljeno znanje se zmeraj pokaže v kakovosti.

WSA je sicer razpisala osem kategorij. Ste tudi za druge kategorije našli primerne slovenske prakse? Katere in kako so se odzvali na vašo nominacijo?
V vsaki kategoriji sem kandidirala slovensko e-vsebino, vendar moram povedati, da se je najbolj pozitivno odzval prav TE-TOL. Predvidevam, da je tudi ustrezno predstavil svojo rešitev. Nekateri kandidati so to vzeli na znanje, vendar ne vem, kako resno so opravili nalogo kandidature. Moram pa še povedati, da je število e-vsebin, dostopnih prek mobilnega omrežja, v Sloveniji relativno malo. Ni velike izbire.

Znamo v Sloveniji prepoznati vrednost tovrstnih priznanj, ali če vprašam drugače, zakaj vi osebno to počnete – glede na to, da gre za povsem prostovoljno in precej obsežno nalogo, po drugi strani pa tudi kandidatura nominirancem prinese precej dela?
Znanstveniki in raziskovalci delamo zato, ker verjamemo v poziv in naloge odkrivanja in širjenja znanja. Jaz sem skupaj s sodelavci pripeljala prvo internetno povezavo v Sloveniji, prvo agencijo za digitalne certifikate, prvi priključek na ATM evropsko omrežje, prvi obsežni video-konferenčni dogodek (3 dni) v državnem zboru ipd. To so izzivi, ki nas vlečejo naprej, nas znanstvenike, in izpolnjujejo nas, da delamo za napredek in za dobrobit naše ožje in širše okolice. In to je plačilo za ves ta čas in prizadevanja. Tako sem dojela tudi to nalogo – izbira Slovenskih kandidatov za nagrado, kot prispevek in promocija za Slovenijo.

Če se vrneva na energetiko – TE-TOL je med vsemi izbranimi svetovnimi praksami edina energetska družba. Kako bi lahko po vašem mnenju proizvajalci energije, njeni distributerji ali energetika kot panoga na splošno implementirala sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v svoje delovanje, v svoje prepotrebno komuniciranje z okoljem?
Veliko manj sporov, nerazumevanja in podobnih konfliktov bi bilo, če bi energetske družbe transparentno in prijazno komunicirale z uporabniki in okoljem. Današnja tehnologija omogoča, da to poteka enostavno in z minimalnimi stroški. Energetski sistemi so med prvimi infrastrukturnimi sistemi, ki bodo šele doživeli velik napredek s pomočjo IKT. Optimizacija virov, optimalno upravljanje, zmanjševanje energetskih izgub, pravočasno ukrepanje ob okvarah in incidentih so naloge, ki jih bo reševala predvsem nova IKT na podlagi senzorjev, tehnologij nadzora (surveillance), tehnologij Grid, interneta prihodnosti in podobnega.

Kaj vpeljava IKT v energetski panogi po vašem mnenju pomeni za druge deležnike, kot so zaposleni, dobavitelji in lokalno prebivalstvo?
Predvsem optimizacija vseh stroškov pri dobavi energije, upravljanju energetskih tokov, optimizaciji proizvodnje, učinkovitejše izkoriščanje naravnih virov, manjše onesnaževanje in podobno. Za navadno in lokalno prebivalstvo – nižje cene in manjša poraba.

In verjetno enako pomembno, kaj pomeni vpeljava IKT (predvsem transparentnosti) v luči klimatskih sprememb?
Internet je veliko prispeval k demokratizaciji družbe in transparentnosti delovanja domačih in mednarodnih sistemov. Naj omenim portal Wikileaks ter afero s ponarejenimi podatki o podnebnih spremembah (sneg na Himalaji). V svetu se bije velika bitka med glavnimi akterji, ali naj internet ostane nevtralen in transparenten ter v rokah neodvisnih upraviteljev. Izhod še ni znan.

Dejavno sodelujete v izvajanju evropskega programa Človeku prijazna informacijska družba. Kateri so glavni programski cilji? Kakšna je Slovenija kot informacijska družba, kakšen je njen konkreten prispevek k razvoju informacijske družbe v svetu?
Sedaj v Evropi govorijo o internetu prihodnosti in digitalni agendi. Cilji so narediti znanje in storitve informacijske infrastrukture dostopne vsem Evropejcem in spodbuditi nove storitve ter tako pospešiti trg ter dvig gospodarskih kazalcev. Slovenija je v sredini, na nekaterih področjih je celo med prvimi desetimi (glede širokopasovnih komunikacij). Še malo za šalo, malo zares: že imate v mislih kandidata za naslednji izbor WSA mobile? Ne še. Bomo videli najprej, kje bo poudarek v letu 2011. Letos je to bila mobilnost – dostop z mobilnimi napravami. Tehnologija gre sicer tako hitro naprej, da je težko napovedati, kaj bo 'hit' naslednje leto.«

Avtor: Doris Kukovič Lakič

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 2,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (5)