Članki

Uvajanje energetskega pogodbeništva

Datum: 20. 6. 2011 Besedilo: Miro Jakomin

Evropska pobuda na področju energetskih storitev naj bi promovirala energetsko pogodbeništvo in prispevala k vzpostavitvi učinkovitih trgov tovrstnih storitev.

Uvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za enega od projektov s področja storitev učinkovite rabe energije, ki se krajše imenuje EESI (The European Energy Service Initiative). Prejšnji teden sta ga na delavnici Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan predstavila mag. Barbara Petelin Visočnik in mag. Damir Staničić.

Velik prispevek EESI 

Izvajalci projekta EESI uporabljajo obstoječe standarde in orodja za energetsko pogodbeništvo ter druge energetske storitve, ki so bile razvite in uspešno preizkušene že v nekaterih prejšnjih evropskih projektih. EESI bo precej prispeval k nadaljnjemu vzpostavljanju in izvajanju standardiziranih modelov energetskega pogodbeništva v Evropi. Tako naj bi še bolj izkoristili potencial energetskega pogodbeništva kot prvovrstnega instrumenta za izvajanje direktive o energetskih storitvah pri izvedbi nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost ter pri nadaljnjem razvoju evropskega trga energetskih storitev.

Stroškovno učinkovit instrument  

V načrtu za energetsko učinkovitost 2011 je po besedah mag. Staničića energetsko pogodbeništvo prepoznano kot eden od tržnih instrumentov EU pri doseganju cilja 20-odstotnega prihranka primarne energije do leta 2020 ter obvezne prenove vsaj 3 odstotke površine stavb v javnem sektorju. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je zanesljiv in stroškovno učinkovit instrument za izkoriščanje obstoječih potencialov za varčevanje z energijo ter znižanje stroškov za energijo. Podjetje za energetske storitve v okviru energetskega pogodbeništva izvaja vrsto aktivnosti, ki obsegajo načrtovanje in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, obratovanje in vzdrževanje, optimizacijo obratovanja, oskrbo z energijo, (so)financiranje, energetski menedžment ter spodbujanje uporabnikov k zmanjšanju rabe energije.

Izjemna dodana vrednost  

Pogodba med podjetjem za energetske storitve in naročnikom energetskih storitev vsebuje jamstva za zmanjšanje rabe in stroškov energije ter prevzem vseh finančnih in tehničnih tveganj za izvedbo in delovanje vseh sistemov ali ukrepov v celotnem času trajanja projekta (običajno od 5 do 15 let). To pomeni izjemno pomembno dodano vrednost za naročnika energetskih storitev. Plačilo storitev energetskega pogodbeništva se izvaja iz realiziranih prihrankov stroškov energije.

Modeli energetskega pogodbeništva  

Glavno gonilo razvoja naprednih oblik energetskega pogodbeništva, pojasnjuje mag. Staničić, je aktiviranje neizkoriščenega potenciala prihrankov energije ter bistveno povečanje obsega trga energetskih storitev, še posebej v javnem sektorju ter v stavbah. V okviru projekta EESI delo poteka na treh modelih energetskega pogodbeništva. Energetsko pogodbeništvo plus obsega celovito obnovo ovoja stavb in izvedbo vrste ukrepov klasičnega pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. Lahko energetsko pogodbeništvo sloni na izvedbi enostavnih organizacijskih ukrepov in uvedbi osnovne oblike energetskega menedžmenta. Zeleno energetsko pogodbeništvo pa se osredotoča na tehnologije za izrabo obnovljivih virov energije.  

Nekatere pomembnejše ugotovitve

Sicer pa izvajalci projekta EESI med drugim omenjajo tudi naslednje pomembnejše ugotovitve: pri načrtovanju energetskega pogodbeništva imajo prednost ukrepi na strani rabe energije, vključno z obnovo ovoja stavbe; omenjene modele energetskega pogodbeništva je mogoče izvajati v javnem in zasebnem sektorju; izvedba energetskega pogodbeništva plus je najbolj zahtevna oblika zaradi potrebe po visoki stopnji koordinacije izvedbe zelo širokega nabora gradbenih in tehnoloških ukrepov; financiranje izvedbe energetskega pogodbeništva plus zaradi obsega naložbe zahteva individualno obravnavo ter kombiniranje različnih finančnih virov; model lahkega energetskega pogodbeništva omogoča lažji vstop na trg energetskih storitev; ta model predstavlja uspešen instrument za doseganje relativno velikih prihrankov energije z izvedbo enostavnih organizacijskih ukrepov.  

Miro Jakomin

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)