Članki

Pa ga vendarle imamo

Datum: 1. 7. 2011 Besedilo: Vladimir Habjan

Komentar

Pa ga vendarle imamo

Desetega junija se je končno zgodilo, kar smo v slovenskem elektrogospodarstvu pa tudi širši energetiki že dolgo pričakovali. Na ogled in v obravnavo je bil namreč dan osnutek novega Nacionalnega energetskega programa, ki naj bi začrtal slovensko energetsko prihodnost vse tja do leta 2030, pa tudi dlje. Čeprav so različni povzetki in osnutki tega dokumenta v strokovni javnosti krožili že kar nekaj časa in temeljnih izhodišč tudi po trditvah direktorata za energijo že nekaj mesecev niso več spreminjali, saj so dejansko čakali le še na okoljsko poročilo, pa se je njegova prava obravnava začela šele zdaj. Prvotno je bilo zamišljeno, da bi predstavitve in zbiranje pripomb vseh zainteresiranih končali v mesecu in pol, a se je že po prvotnih odzivih pokazalo, da bo to premalo, tako da je zdaj rok podaljšan do 15. septembra. Glede na aktualne politične razmere in predvidene nadaljnje postopke potrditve NEP-a pa je, kljub željam pristojnih na ministrstvu za gospodarstvo, sicer težko pričakovati, da bi ga v državnem zboru potrjevali že letos.

Kakor koli že, osnutek je zdaj tu, in s tem tudi priložnost vseh nas, da se dejavno vključimo v njegovo obravnavo. Kot poudarjajo njegovi pripravljalci, si želijo, da bi razprava o enem ključnih razvojnih dokumentov države ne glede na trenutne okoliščine potekala čim bolj konstruktivno in v duhu iskanja najširšega soglasja, saj gre ne nazadnje za dolgoročno energetsko politiko, ki naj bi Sloveniji tudi v prihodnje zagotovila zanesljivo, kakovostno in konkurenčno oskrbo z energijo. Temu cilju so podrejeni tudi predvideni scenariji in številni konkretni ukrepi, ki naj bi nam v končnem seštevku pomagali na poti v sodobno nizkoogljično družbo. V prvi vrsti takšno, ki bo tudi prihodnjim generacijam omogočila, da bodo imeli vzvode za upravljanje s planetom v svojih rokah. Škoda ob tem je le, da pripravljalci še pred postavitvijo ključnih izhodišč novega Nacionalnega energetskega programa na ogled javnosti niso upoštevali nekaterih predhodnih opozoril stroke - denimo o predvideni premajhni načrtovani letni rasti porabe, kot ključnem elementu za pripravo vseh drugih izračunov, ali pa dejstva, da so v termoelektrarni Šoštanj dejansko že skoraj tik pred tem, da dobijo naročeno opremo na dvorišče.

Na ta način bi se lahko potem v sedanji javni razpravi bolj posvetili obravnavi realnih razvojnih scenarijev slovenske energetike, in tudi dejanskim možnostim, da zapisano v določenih rokih tudi zares uresničimo. Tako pa se zdi bojazen nekaterih, da bo tudi nov program šel po poti prejšnjega in da gre tudi v tokratnem primeru bolj za želja poln program, ki pa ga žal ne bo mogoče izpeljati, upravičena.

 

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )