Članki

Predstavljamo poklice: Sistemski operater

Datum: 3. 3. 2011 Besedilo: Kivi Com Host

Bojan Drol

Predstavljamo poklice: Sistemski operater

Kvalitete, ki se skrivajo v posamezniku, lahko bogatijo podjetje tako notranje kot tudi navzven, vendar le pod pogojem, da je zaposleni vpet v sistem na pravi točki – da opravlja delo, ki ga izpopolnjuje in v njem uživa. Vsak predstavlja pomemben delček v mozaiku uspeha podjetja, zato je lahko slika popolna šele takrat, ko ljudje opravljajo svoje delo s srcem.

Maja 2010 smo odprli vrata v Elesov Republiški center vodenja, kjer kraljujejo operaterji elektroenergetskega sistema (EES). Fantje, ki so sicer v stalni pozornosti in pripravljenosti na hitro reagiranje ob morebitnih motnjah v omrežju, z veseljem sprejmejo obiskovalce in jim na slikovit način predstavijo svoje delo, katerega spremlja nemalo pestrih prigod. Svoje dolgoletne izkušnje je z nami delil gospod Bojan Drol, odgovorni operater EES, o katerem bi lahko brez pomislekov rekli, da delo opravlja s srcem.


Kaj je vplivalo na vašo odločitev, da ste postali operater EES? Ste bili ciljno usmerjeni v ta poklic že od začetka študija, ali gre zgolj za splet okoliščin, ki so vas pripeljale do tega dela?

Med študijem so nas prav malo seznanjali s konkretnimi delovnimi mesti, sem si pa že tedaj želel delati na področju vodenja EES. Ko se je ponudila priložnost za delo operaterja, sem to delo z veseljem sprejel.


Kakšna izobrazba je potrebna za opravljanje tega poklica?

To delo opravlja univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer energetika.


Določeni poklici zahtevajo od delavca specifične lastnosti in veščine, brez katerih delo ne more biti dobro opravljeno. Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne posebnosti, ki odlikujejo operaterja EES?

Potrebna je neprestana pozornost in sprotno analiziranje dogajanja v EES, hitro sprejemanje ustreznih odločitev, natančnost in komunikativnost. Ker je to izmensko delo, ga lahko uspešno opravlja le tisti, ki je pripravljen delati tudi ponoči, ob koncih tedna in praznikih.


Ključ za uspešnost podjetja so zaposleni, ki so se pripravljeni stalno učiti, svoje znanje deliti in ga vnašati v nove rešitve. Se je pri vašem delu treba dodatno izobraževati ali morda občasno obnavljati svoje znanje, je treba pridobiti kakšne licence?

Potrebna je državna licenca za operaterja (dispečerja) EES, ki se periodično obnavlja. Zaradi tehničnih novosti in sprememb zakonodaje pa je tako ali tako potrebno permanentno izobraževanje, formalno in neformalno.


V pogodbi o zaposlitvi ima vsak precej skopo našteto, kaj vse naj bi obsegalo njegovo delo. Ampak vsi vemo, da se za tem opisom skrivajo številne neomenjene obveznosti, ki zapolnijo delavnik posameznika, ga včasih oplemenitijo, spet drugič preobremenijo. Kako bi opisali svoje delovne naloge in kako je vaše delo vpeto v širši delovni proces?

Delo se lahko opiše precej na kratko, če pa bi hoteli vsaj približno opisati postopke in ukrepe, ki sestavljajo naše delovne naloge, bi lahko napisali celo knjigo. Torej, operater nadzira in vodi EES, nadzira in usklajuje čezmejne izmenjave energije in o dogajanju v EES obvešča druge službe znotraj podjetja, kot tudi poslovne partnerje.


Opravljanje vsakega poklica ima svoj čar, seveda če ga opravljaš s srcem. Ali bi lahko izpostavili nekaj, kar vam je pri vašem delu najbolj všeč in vas vsak dan znova prepriča, da ste se odločili za pravi poklic – za delo, ki vas izpopolnjuje? Kaj predstavlja za vas izziv?

Všeč mi je, da sem v samem središču obratovanja EES, da vidim in razumem, kako sistem deluje, in v praksi spoznavam, kako se spreminja, tehnično in organizacijsko. Rezultati mojega dela so vidni sproti.


Pa vendar ima vsaka medalja dve plati: kakšen bi bil lahko negativni vidik vašega dela in kako se z njim spopadate? Katere so najpogostejše težave, na katere naletite pri opravljanju svojega dela?

Precej težav povzroča neprestano povečevanje administrativnega dela, še posebno, ker se razni predpisi in obrazci kar naprej spreminjajo, k izboljšanju obratovanja pa prispevajo malo ali nič. Ko nastopijo krizne situacije, in je potrebno ukrepati hitro, včasih operater ne opravi vseh »adminstrativnih« nalog tako, kot bi bilo idealno in kot bi si tudi sam želel, če bi imel več časa na razpolago. Takrat imam neprijeten občutek, da nisem dela opravil najbolje.


Najbolj napet dogodek v vaši karieri …?

Prav gotovo je to bilo takrat, ko je zaradi izpadov daljnovodov pri poskusu ponovnega vklopa izpadlo napajanje Ljubljane. Resda je mrk trajal par minut, vendar ko vidiš mesto v temi, veš, da je nekaj šlo hudo narobe.


Dogodek oziroma stanje, ki je terjalo nekaj dragocenih »živčkov« …?

Vsakokrat, ko del omrežja ostane brez napajanja, je situacija zelo stresna. Poleg prej omenjenega dogodka gotovo ne bom pozabil, ko je bil med osamosvojitveno vojno razglašen alarm za nevarnost zračnih napadov, s sodelavcem pa sva morala ostati na delovnem mestu in skrbeti za nemoteno obratovanje EES.


Ali ste na kakšen svoj dosežek še posebej ponosni?

Brez dobrega sodelovanja z drugimi operaterji tako v območnih centrih kot v centrih sosednjih držav in brez dobrega dela naših vzdrževalcev tudi mi ne bi mogli dobro opraviti svojega dela. Sem pa ponosen, da lahko prispevam svoj delež k vsakodnevnemu uspešnemu obratovanju EES.


Nasvet vsem, ki bi se želeli (pre)usmeriti v ta poklic.

Če si želite dinamičnega dela, če ste komunikativni in dobro prenašate stresne situacije, če ste pripravljeni delati v izmenah, potem je to pravi poklic za vas.

Avtor: Tatjana Gabrovšek

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 6, skupna ocena: 4,17)