Članki

Elektro Maribor zaznamoval začetek elektrifikacije na Slovenskem

Datum: 15. 7. 2014 Besedilo: Brane Janjič

Priložnostna slovesnost tudi zahvala vsem zaposlenim, ki skrbijo za nemoteno oskrbo odjemalcev v tem delu Slovenije.

Elektro Maribor zaznamoval začetek elektrifikacije na Slovenskem

Elektro Maribor je danes s priložnostno slovesnostjo  zaznamoval tri pomembne jubilje, in sicer  130 let začetka elektrifikacije Slovenije, 115 let distribucije električne energije v Mariboru in 100 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru. Na današnji dan pred sto leti je namreč mariborski mestni svet na predlog svojega odbora za elektrifikacijo sklenil pogodbo s Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije, kar je bila podlaga za ustanovitev Mestnega elektriškega podjetja, predhodnika družbe Elektro Maribor.
V svojem nagovoru ob slovesnoti, ki je potekala v slavnostni dvorani Mestne hiše Rotovž v Mariboru, je predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič med drugim poudaril, da je bila elektrifikacija gotovo eden od glavnih razvojnih dejavnikov v 20. Stoletju, kar potrjuje tudi dejstvo, da jo je ameriška nacionalna inženirska akademija na lestvici dvajsetih najpomembnejših tehnoloških dosežkov v minulem stoletju uvrstila na prvo mesto."Sodelavke in sodelavci Elektra Maribor se čutimo naslednike pionirskih podvigov vizionarjev, ki so postavili temelje elektrifikacije. Za razvoj gospodarstva in za dvig življenjske ravni prebivalstva so neprecenljive strokovnost, odgovornost in zavzetost generacij sodelavk in sodelavcev družbe Elektro Maribor in njenih predhodnic. Svojo požrtvovalnost v korist skupnosti izkazujejo tudi na najzahtevnejših terenih in v izrednih razmerah, v snegu, žledu, vetru, ob nevihtah, v mrazu ali vročini, podnevi ali ponoči, ob prazniku ali delovniku, kar se je znova potrdilo tudi ob letošnji ledeni ujmi. Prizadevne sodelavke in sodelavci v dejavnosti elektrodistribucije si zato zaslužijo priznanje za svoje vsakodnevno plemenito delo, njihove družine pa za razumevanje. Elektrifikacija je namenjena odjemalcem. Vedno so bili, so in bodo najpomembnejši, njihovo zadovoljstvo pa prva skrb distribucije. Hvaležni smo za vso izkazano zaupanje, razumevanje in zvestobo naših odjemalcev ter skrbnost in vizionarstvo lastnikov naše družbe. Električna energija, kot ena od najžlahtnejših oblik energije, je pomemben razvojni dejavnik tudi v 21. stoletju. Pred nami je obdobje velikih sprememb, povezanih s prehodom v nizkoogljično družbo in prodorom novih tehnologij. Distribucijo električne energije to postavlja pred velike izzive, odgovorno nadaljevati delo preteklih generacij za prihodnje generacije.« je izpostavil mag. Boris Sovič.
Direktor družbe Energija plus Bojan Horvat pa je ob tej priložnosti povedal, da je v 130 letih električna energija korenito spremenila svet. Vztrajno je prodirala v vse pore našega vsakdana. Prvotne aplikacije so bile usmerjene predvsem v tehnično rabo in so zagotovile hiter gospodarski in družbeni razvoj.
Danes lahko z gotovostjo trdimo, je poudaril Bojan Horvat, da bi se brez električne energije življenje ustavilo. Dnevno smo priča novim načinom izkoriščanja električne energije za pogon naprav in strojev, ki nam lajšajo vsakdan, omogočajo sodobne načine komuniciranja in mobilnosti. Z liberalizacijo energetskih trgov so se pojavile nove priložnosti za oblikovanje storitev, ki se navezujejo na oskrbo z energijo. Priložnosti v Energiji plus preoblikujemo v nove sodobne storitve, ki so v največji možni meri prilagojene potrebam naših kupcev. Na tej osnovi, si ob uporabi sodobnih tehnoloških rešitev Energija plus tlakuje pot uspešnega razvoja tudi v prihodnje.
Direktor družbe OVEN Elektra Maribor Miroslav Prešeren pa je v zvezi z vse večjo uporabo obnovljivih virov, ki jim tudi v družbi OVEN namenjajo veliko pozornosti,  dejal, da je v naravi pač tako, da se ne glede na to, kako se trudimo, da bi si jo podredili , vse obnavlja, teče in spreminja. In če znamo z naravo dobro sodelovati, nam ta njen neprestano spreminjajoči tok ponuja kup priložnosti, ki koristijo ne le nam, temveč tudi okolju. Sonce, veter, voda, rastline, zemlja - vse to lahko s pridom uporabimo za pridobivanje obnovljivih virov energije.  Kot je poudaril, se tega sami še kako zavedajo, pri čemer njihovi proizvodni objekti zajemajo  že za 563 kW sončnih  in za 2525 kW malih in srednje velikih hidroelektrarn. Z njimi so lani skupaj  proizvedli že 10.413 MWh električne energije, veliko načrtov za nova zelena delovna mesta pa imajo tudi v prihodnje.

Ob visokih jubilejih tudi darilo mestu

Prva električna luč je v Mariboru zasvetila leta 1883, ko je le štiri leta po Edisonovem izumu žarnice na ogleno nitko mariborski podjetnik Karl Scherbaum v svojih poslovnih in stanovanjskih prostorih ter na Grajskem trgu v Mariboru parnemu stroju dodal Siemensov dinamo in električno napeljavo s 36 Edisonovimi žarnicami. Gre za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na slovenskem ozemlju oziroma za začetek elektrifikacije Slovenije.
Mariborski podjetnik Franc Neger pa je leta 1900 v svoji tovarni na dizelski motor namestil dinamo. Električno energijo je uporabljal za lastne potrebe, delno pa jo je na osnovi koncesije mestne občine dobavljal tudi 36 obrtnikom in podjetnikom, zato leto 1900 v Elektru Maribor označujejo tudi kot leto začetka distribucije električne energije v štajerski prestolnici.
Kot že rečeno, pa je 15. julija 1914 mariborski mestni svet na predlog svojega odbora za elektrifikacijo sprejel pogodbo s Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije. Pogodba je predvidevala, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije, zato so organizirali posebno mestno službo, ki je leta 1914 začela graditi izmenično elektrodistribucijsko omrežje v mestu in njegovi okolici. Na tej podlagi je bilo leta 1917 ustanovljeno tudi podjetje Städtische Elektrizitäts Unternehmung Marburg, pozneje Mestno elektriško podjetje, ki je nadaljevalo gradnjo električnega omrežja. Ko je bila leta 1918 izgrajena hidroelektrarna Fala in leta 1919 še 10-kilovoltni daljnovod med hidroelektrarno Fala in Mariborom, je bila Mariboru dostopna izmenična napetost 10 kV.
V počastitev teh jubilejev oziroma ob stoletnici javne službe distribucije električne energije v Mariboru je Elektro Maribor temeljito prenovil tudi razsvetljavo v prostorih mariborskega Rotovža, kjer je 15. julija 1914 tedanji mariborski mestni svet sprejel odločitev, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije. Ob prenovi, ki so jo izvedli delavci Elektro Maribor, Storitvena enota Maribor, so 310 žarnic z žarilno nitko moči 25 W in 40 W zamenjali z najsodobnejšimi LED sijalkami moči 4 W in 7 W. S tem se je priključna moč zmanjšala iz 9.250 W na 1.540 W oziroma za šestkrat, s čemer bo poraba električne energije manjša za 83 odstotkov, precej pa se bo povečala tudi življenjska doba novih sijalk.

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (5)