Članki

Znani poslovni kazalci energetskega sektorja za leto 2013

Datum: 22. 7. 2014 Besedilo: Brane Janjič

Družbe elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina so lani ustvarile za 186 milijonov evrov dobička in za 50,9 milijona evrov izgube.

Znani poslovni kazalci energetskega sektorja za leto 2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno poročilo o poslovanju družb energetskega sektorja za leto 2013. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi izkazov poslovnega izida in bilance stanja,  o cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalni ravni ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.
Iz poročila tako izhaja, da je skupni prevzem električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju  v letu 2013 znašal 22.476 GWh, kar je za 2,2 odstotka več kot v letu 2012. Delež domače proizvodnje električne energije je bil 66,5 odstotka, ostali prevzem je bil zagotovljen iz uvoza. Domača proizvodnja električne energije na javnem omrežju v Sloveniji s celotno proizvodnjo NEK je v letu 2013 znašala 14.954 GWh oziroma 2,8 odstotka več kot leto prej. Uvoz električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 7.521 GWh, akr je bilo za 0,9 odstotka več kot v letu 2012. Skupna neto poraba električne energije na javnem omrežju v Sloveniji pa je lani dosegla 12.816 GWh, kar je bilo za 1,5 odstotka več kot leto prej. Od tega je poraba neposrednih odjemalcev znašala 2.006 GWh in je tako bila za 0,8 odstotka večja kot leta 2012, poraba distribucijskih odjemalcev pa 10.418 GWh oziroma za 0,3 odstotka več kot leto prej. Izvoz električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 8.811 GWh in tako za. 3,8 odstotka presegel primerjalne rezultate iz leta 2012. Skupne izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2013 znašale 849 GWh, kar je bilo za 3,2 odstotka manj kot leta 2012. Zanimivi so še podatki o proizvodnji domačega premoga, pri čemer so v Premogovniku Velenje lani nakopali za 43.423 TJ oziroma. 2,4 odstotka več premoga kot leta 2012. V Rudniku Trbovlje-Hrastnik, kjer je bila maja lani proizvodnja ukinjena, pa so od začetka leta do konca aprila nakopali za 483 TJ premoga.

V energetiki lani za 186 milijonov evrov dobička

Družbe elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina so lani skupaj ustvarile 186 milijonov evrov dobička, od tega je bilo največ dobička ustvarjenega v  Skupini HSE (68,7 milijona evrov oziroma. 36,9 odstotka vsega dobička), sledi Skupina GEN z 17,6 milijona evrov oziroma 9,4 odstotka vsega dobička, na tretjem mestu so distribucijska podjetja ( 37,8 milijona evrov dobička ali 20,8 –odstotni delež), ELES  z 8,7 milijona evrov dobička oziroma 4,7-odstotnim deležem in družba za prenos zemeljskega plina Plinovodi  z 7 milijoni evrov ali 3,8 –odstotnim deležem skupno doseženega dobička. Žal je nekaj družb poslovno leto končalo tudi v rdečih številkah, in sicer Premogovnik Velenje, Rudnik Trbovlje Hrastnik, Termoelektrarna Trbovlje, Termoelektrarna toplarna Ljubljana in Srednjesavske elektrarne. Skupna izguba pa je znašala  kar 50,9 milijona evrov.
V vseh družbah elektrogospodarstva je bilo v letu 2013 v povprečju sicer  6.380 zaposlenih, kar je bilo za. 0,3 odstotka manj kot leto prej. V premogovnih družbah pa je povprečno število zaposlenih znašalo 1.620 delavcev, kar je bilo 5,2 odstotka manj kot v letu 2012.

Cene elektrike lani višje, plina pa nižje

Po podatkih iz omenjenega poročila je lani maloprodajna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji v povprečju znašala 160,27 EUR/MWh, kar je bilo za 6,5 odstotka več kot v letu 2012. Maloprodajna cena standardnega gospodinjskega porabnika v Sloveniji je tako v drugi polovici leta 2013 dosegla 82,5-odstotno raven cene EU28.
Maloprodajna cena električne energije za povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji pa je znašala 114,25 EUR/MWh, kar je bilo za 4,1 odstotka več kot leta 2012. Maloprodajna cena standardnega industrijskega porabnika je sicer v drugi polovici leta 2013 dosegla 78,4-odstotno raven povprečne cene v EU28.
Na področju zemeljskega plina pa so bili trendi nasprotni, saj je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalni ravni v letu 2013 znašala 0,7029 EUR/Sm3, kar je bilo kar za 17,4 odstotka manj kot v letu 2012. In je dejansko v drugi polovici leta 2013 dosegla 93,7-odstotno raven cene EU28. Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca pa je lani dosegla  0,5535 EUR/Sm3, kar je bilo za 12,6 odstotka manj kot leta 2012, a še vedno 120,3 odstotka ravni povprečne cene v EU28. Podrobnejše informacije o poglavitnih poslovnih kazalcih družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina dobite na spletni strani ministrstva.

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (5)