Članki

Globalni kalkulator kot pomoč pri odločitvah  

Datum: 11. 9. 2015 Besedilo: Brane Janjič

Po vzoru globalnega naj bi dobili še nacionalni kalkulator, ki naj bi pomagal pri oblikovanju realnega energetskega koncepta.

Globalni kalkulator kot pomoč pri odločitvah

V okviru mednarodnega projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala predstavitev Globalnega kalkulatorja, interaktivnega spletnega orodja, ki omogoča oblikovanje energetsko-podnebnih scenarijev vse do leta 2050, pri čemer je omogočeno preverjanje povezanosti med podnebnimi, energetskimi, demografskimi, prehrambnimi, prostorskimi, prometnimi in drugimi izzivi, na katere lahko vplivamo s svojim življenjskim slogom.  Orodje je izoblikovala skupina strokovnjakov iz več kot desetih mednarodnih organizacij, in sicer z namenom, da bi ugotovila, kakšen življenjski slog bi bil realno mogoč za svetovno populacijo, če želimo izpolniti zadani cilj o omejitvi nadaljnjega segrevanja planeta oziroma omejitve povišanja povprečne svetovne temperature za največ 2 stopinji Celzija.
Kot je bilo izpostavljeno na predstavitvi, gre za orodje, ki operira s konkretnimi številkami in tako uporabniku omogoča, da dobi jasno sliko o tem, kako lahko na prihodnost vpliva s spremembami na posameznih omenjenih področjih.  Gre za zelo dobro rešitev in orodje, je poudaril državni sekretar v ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek, za vse tiste, ki želijo začutiti in razumeti povezanost med dejanji in posledicami. Živimo v globalnem svetu, kjer se naše ravnanje hitro pozna tudi v soseščini. V času, ko smo v Sloveniji  v fazi priprav novega energetskega koncepta, je takšno orodje še posebej dobrodošlo, je dejal mag. Potisek, saj lahko s konkretnimi izračuni ugotovimo, kakšne bodo posledice naših prihodnjih dejanj. Možnih rešitev za našo energetsko prihodnost je več, vprašanje pa je, kaj si lahko tudi dejansko privoščimo. Odločitve pri tem niso preproste, saj bomo z njimi vplivali tudi na življenje generacij, ki prihajajo za nami, zato je ključnega pomena, da prihodnji scenarij oblikujemo v čim širšem krogu in ob največjem soglasju ter na osnovi realnih podatkov, je sklenil svoja razmišljanja mag. Klemen Potisek.
Da lahko globalni kalkulator pomembno prispeva k demokratizaciji procesa oblikovanja podnebno energetske politike, je bil mnenja tudi namestnik britanske veleposlanice v Sloveniji Jamie Hilton, ki je predstavil pozitivne britanske izkušnje z njegovo uporabo. Kot je izpostavil, je bi odziv javnosti zelo dober, pri čemer so v razpravo o energetski prihodnosti in klimatskih spremembah uspeli vključiti tudi nevladne organizacije in širšo javnost. Izdelali so tudi eno enostavnejši različico za dijake in mlajše generacije, saj so želeli dobiti čim širšo sliko o splošnem javnem mnenju glede podnebnih in povezanih politik, ki pa ne bi temeljil na čustvenem ravnanju temveč na znanstvenih dognanjih. Ob tem je pozdravil prizadevanja Slovenije, da pri snovanju svoje bodoče podnebno energetske politike upošteva tudi sodobna spoznanja in orodja.

Gospodarstvo potrebuje zanesljivo in konkurenčno oskrbo

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek  je dejal, da so gospodarstveniki prepoznali to orodje kot dodaten pripomoček v prizadevanjih za doseganje globalne konkurenčnosti, kjer ima učinkovita raba energije pomembno vlogo. Gospodarstvo mora zadostiti več zahtevam in deležnikom, pri čemer je v ospredju učinkovitost na vseh področjih. Industrija po njegovih besedah sicer več ni ključni element pri porabi energentov, saj je bilo na tem področju v minulih letih že veliko storjenega, čeprav tudi gospodarstvo v prihodnje glede zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa čaka še veliko izzivov. Pri trženju izdelkov in storitev v ospredje vse bolj stopa tudi okoljska sprejemljivost, zato je ključnega pomena, da bo prihodnja oskrba zagotavljala zanesljivo, kakovostno, okoljsko sprejemljivo in v globalnem okolju cenovno konkurenčno oskrbo z energijo. Na njegove misli se je navezal tudi dr. Franc Žlahtič iz SNK WEC, ki je izpostavil, da moramo nastajajoči energetski koncept povezati z vsemi drugimi strategijami in se zavedati tudi, da smo del neke unije in moramo delovati skladno in skupaj z drugimi. Ob snovanju naših poti k doseganju skupnih ciljev, je tako takšno orodje, kot je globalni kalkulator, zelo koristno, saj imajo lahko napačne odločitve hude posledice.
Podobnega menja je bila tudi pomočnica direktorja Instituta Jožef Stefan dr. Roman Jordan, ki je izpostavila, da je pri preverjanju nastavljenih okvirov v globalnem kalkulatorju ugotovila, da je dejansko postavljen na realnih temeljih, pri čemer je razveseljiva novica, da se naš življenjski slog do leta 2050 kljub vsemu naj ne bi drastično spremenil, čeprav obstajajo zelo ambiciozni načrti na področju tehnologije. Tu se predvideva večja učinkovitost vozil, nadomeščanje energetsko potratnih materialov, razvoj tehnologij za zajem ogljika in podobno. Kot je dejala, bodo dejanja Slovenije vpeta v globalno dogajanje, kjer si je EU tudi na energetskem področju zastavila vrsto ambicioznih ciljev, ki pa ne bodo uresničljivi, če ne bomo razvijali novih tehnologij. Za raziskovalne namene je v okviru programa Obzorje 20-20 na voljo precej sredstev, in sicer 3 milijarde evrov za ukrepe s področja podnebnih sprememb, 6 milijard za ukrepena področju transporta in še 6 milijard evrov za raziskave na teh področjih, pri čemer so te podprte tudi s sredstvi iz nekaterih drugih virov. Na IJS tako podpirajo strateški pristop k oblikovanju novega energetskega koncepta, ki omogoča, da se vanj aktivno vključi tudi stroka, in bodo na poglavje o raziskavah in tehnologijah podali tudi svoje predloge. Bodo pa, je dejala dr. Romana Jordan, potrebne tudi določene strukturne spremembe, pri čemer lahko tudi globalni kalkulator pomembno pomaga k pripravi argumentov.

Napovedana možnost priprave nacionalnega kalkulatorja

Omenjena predstavitev globalnega kalkulatorja sodi v krog projektov krepitve energetske pismenosti EN-LITE, pri čemer je bil doslej izdan prevod svetovne uspešnice z naslovom Trajnostna energija brez razgretega ozračja in priročnik o energetski pismenosti – osrednja načela in usmeritve za izobraževanje o energiji. Poslanstvo vseh teh je krepitev glasu stroke v javnih in medijskih razpravah ter v izobraževanju o energiji in energetiki in zmanjšanje puhlic o trajnostni energetiki, ki pogosto temeljijo na čustvih, namesto na preverjenih dejstvih in številkah. Po predstavitvi globalnega kalkulatorja, ki naj bi pomagal odgnati nekatere meglice, je po besedah Mojce Drevenšek in dr. Tomaža Žagarja, ki v projektu EN-LITE aktivno sodelujeta že od njegovega zagona v letu 2013, naslednji korak izdelava nacionalnega kalkulatorja. Vsi sodelujoči so to namero podprli, vodja sektorja za okoljske statistike na Statističnem uradu Slovenije Mojca Suvorov pa je povedala, da je za te namene že na voljo bogata baza potrebnih podatkov. Zanimiva je bila tudi zamisel dr. Alojza Poredoša, predsednika Sveta za energetiko pri SAZU, ki je dejal, da bi bilo smiselno izdelati tudi nekakšne ure oziroma kompase, ki bi širšo javnost na vsakem koraku opozarjale, kako daleč smo z uresničevanjem zastavljenih podnebno-energetskih ciljev.
Do uresničitve te zamisli ali vzpostavitve nacionalnega kalkulatorja, pa lahko možne scenarije ob spreminjanju nekaterih vhodnih podatkov na globalni ravni preverite na naslovu www.globalcalculator.org .
Brane Janjić


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (4)