Članki

Elektro Maribor Energija plus prinaša vrsto dodanih vrednosti

Datum: 24. 11. 2011 Besedilo: Vladimir Habjan

Kupcem električne energije Elektro Maribor se obeta vrsta sinergij in dodanih vrednosti.

Elektro Maribor Energija plus prinaša vrsto dodanih vrednosti

Na novinarski konferenci 24. novembra sta zastopnik družbe Elektro Maribor d. d. Silvo Ropoša in direktor hčerinskega družbe Energija plus d. o. o. Bojan Horvat predstavila inovativne načrte novoustanovljene družbe. Elektro Maribor Energija plus je nastala na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evrope o delitvi elektro podjetij na omrežninski in prodajni (tržni) del. S prvim decembrom bodo kupci električne energije pri Energiji plus deležni boljših in dostopnejših storitev, ki bodo nadgrajene s svetovanjem, sinergijami in inovativnimi paketi.

V Elektru Maribor so prepričani, da bo imela delitev največ dodanih vrednosti prav za kupce. Družba Elektro Maribor Energija plus bo ob prodaji električne energije po konkurenčnih cenah svojim kupcem zagotavljala predvsem visok nivo svetovalnih storitev, inovativnih paketov in sinergij. Za kupce bodo 24 ur na dan na voljo preko spletne strani in E-storitev.

Tudi za E-račune se odloča vse več kupcev, ki bodo ob odprtju trajnika še posebej nagrajeni z varčnimi sijalkami. V Elektru Maribor Energija plus so še posebej ponosni na lokalno prisotnost z informacijskimi pisarnami pri večini kupcev; te bodo odslej, zaradi podaljšanega delovnega časa, nenehnega izobraževanja prodajnega osebja, optimizacije procesov in uporabe dobrih praks, še bolj dostopne in kakovostne. Na novi lokaciji zagotavljajo kupcem tudi brezplačna parkirna mesta. Omeniti velja še njihov brezplačni klicni center, kjer na več kot 70 odstotkov klicev že danes odgovorijo v eni minuti, v prihodnje pa si bodo prizadevali ta čas še skrajšati.

Posebno pozornost bodo v novi družbi namenili promociji svojih inovativnih paketov in razvoju novih produktov. Širijo tudi ponudbo toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Paket Varčujem!, ki je edinstven v Sloveniji in namenjen gospodinjstvom, spodbuja varčevanje z električno energijo v času, ko je njena poraba največja in cena najvišja. Razvijajo in pripravljajo tudi poseben inovativen produkt, ki bo slonel na več tarifnih obdobjih. S tem bodo kupci imeli več možnosti načrtovanja energetsko zahtevnih opravil in dejavnosti. V prihodnosti velja pričakovati tudi t. i. zelene pakete, za najbolj okoljsko osveščene odjemalce. Za zagotovitev zelenih paketov načrtujejo več aktivnosti na področju obnovljivih virov energije (OVE).Izvajali jih bodo sami, preko svojega podjetja OVEN, specializiranega za OVE, in tudi v povezavah z drugimi partnerji. Posebno pozornost bodo v prihodnje namenili tudi področju učinkovite rabe energije (URE) in svetovalnim dejavnostim.

»Za končnega kupca se, glede dobave električne energije, s 1. decembrom ne bo nič bistvenega spremenilo. Enako velja tudi za naše zaposlene. Ti dogodki so bili načrtovani in pri sklepanju pogodb že zajeti v Splošnih pogojih Elektra Maribor d. d. Kupci bodo še naprej prejemali en račun, razlika bo le v tem, da bo sedaj izdajatelj Elektro Maribor Energija plus d. o. o., kupci pa bodo odslej deležni še bolj kakovostnih storitev in več ugodnosti,« je poudaril Silvo Ropoša, zastopnik družbe Elektro Maribor.

»Tako kot do sedaj, bomo tudi v prihodnje, pod okriljem novega podjetja, razvijali cenovno učinkovito in celovito prodajno politiko, ki bo skladna z zahtevami trga in potrebami kupcev. Glede tega lahko kupci v prihodnje pričakujejo še več dinamike pri oblikovanju paketov oskrbe in vsebine prilagojene njihovim potrebam. Širimo izbor paketov in storitev, da lahko vsak najde zase primerno ponudbo, zagotavljamo kakovosten servis informiranja, svetovanja in pomoči kupcem, s ciljem iskanja celostne rešitve za njihove potrebe,« je zaključil Bojan Horvat, direktor družbe Elektro Maribor Energija Plus.

Vladimir Habjan

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)