Članki

20 uspešnih let Društva jedrskih strokovnjakov

Datum: 29. 11. 2011 Besedilo: Miro Jakomin

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je včeraj v hotelu Union v Ljubljani praznovalo 20. obletnico delovanja.

20 uspešnih let Društva jedrskih strokovnjakov

20-letnica Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije sovpada tudi s 30-letnico delovanja jedrske elektrarne v Krškem in s 25-letnico študija jedrske tehnike na Univerzi v Ljubljani.  

Na omenjeni proslavi se je zbralo večje število članov DJSS (društvo šteje že 300 članov) in drugih uglednih gostov. Franc Bogovič, župan občine Krško, je v nagovoru poudaril pomen jedrske elektrarne v Krškem, ki je pomembna tako za Slovenijo kot njihovo občino. Ivan Špiler, direktor splošne administracije v Nuklearni elektrarni Krško, je predstavil nekatere pomembnejše dosežke jedrske elektrarne v dosedanjem obdobju.  

Zaslužni predsednik Evropskega jedrskega združenja dr. Frank Deconinck je posebej poudaril zgledno sodelovanje z DJSS, ki je v njihovo združenje vključeno že vrsto let. Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije prof. dr. Marko Čepin je predstavil delovanje društva in omenil pomembnejše dosežke v dosedanjem obdobju. Prof. dr. Igor Jenčič, vodja izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo na IJS, je poudaril pomen varnega obratovanja jedrske elektrarne v Krškem in hkrati izrazil podporo projektu podaljšanja njene življenjske dobe. Prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS, je poudaril pomen znanja na področju jedrske energetike.  

V nadaljevanju je prof. dr. Čepin ustanovnim članicam in članom Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije podelil plakete za njihov prispevek pri ustanavljanju društva. Za tri najboljša študentska dela, povezana z jedrskim področjem, pa je evropska poslanka in bivša predsednica društva dr. Romana Jordan Cizelj trem mladim avtorjem podelila nagrade v vrednosti 500, 750 in 1500 evrov.  

DJSS podpira varno obratovanje jedrske elektrarne

»Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1991. Pred tem smo bili slovenski jedrski strokovnjaki aktivni v jedrski sekciji Združenja za elektrotehniko, telekomunikacije, avtomatiko in nuklearno tehniko v naši bivši državi. Zato se nam je kmalu po osamosvojitvi Slovenije zdelo potrebno, da se osamosvojimo tudi na tem področju,« je pojasnil prof. dr. Čepin.  

Delovanje društva je skozi leta potekalo v skladu z osnovnimi cilji društva, ki so povezani z vzdrževanjem visoke kakovosti strokovne dejavnosti na področju jedrske znanosti in tehnologije ter z dejavnostmi povezanimi z informiranjem javnosti o strokovnih vprašanjih jedrske znanosti in tehnologije.  

»Zavedamo se, da je potrebno vprašanja povezana z varnostjo jedrskih elektrarn jemati izjemno resno in odgovorno,« je povedal prof. dr. Čepin.  »Podpiramo varno obratovanje jedrske elektrarne v Krškem. Leta 2000 smo z zanimanjem spremljali projekt zamenjave uparjalnikov, ki je pomenil izboljšanje obratovalnih parametrov in omogočil povečanje moči elektrarne. Podpiramo projekt podaljšanja njene življenjske dobe, ki je predviden v nacionalnem energetskem programu.«  

Člani DJSS v tujini zasedajo pomembna mesta  

Ob tem je prof. dr. Čepin še povedal, da je Slovenija najmanjša država na svetu z jedrsko elektrarno, zato je sodelovanje s tujino še posebnega pomena. Tako imajo podpisane dvostranske sporazume o medsebojnem sodelovanju z Združenimi državami Amerike, Bolgarijo, Romunijo in Kanado.  

Člani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije so zasedali in zasedajo pomembna mesta v mednarodnih organizacijah ali pa z njimi sodelujejo. Med okoli 300 člani DJSS tako najdemo bivšega predsednika Evropskega jedrskega združenja, trenutnega blagajnika tega združenja, bivšega vodjo regijskega centra svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO, več sedanjih in bivših sodelavcev Mednarodne agencije za atomsko energijo s sedežem na Dunaju, soustanovitelja ENEN (European Nuclear Education Network) ali mreže evropskih univerz s področje jedrske tehnike, vodjo skupine evropskih regulatorjev ENSREG.  

Na proslavi je bilo posebej omenjeno, da je Stanislav Rožman, predsednik uprave NEK, letos oktobra od svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) dobil priznanje za njegov prispevek k odličnosti pri varnem obratovanju jedrskih elektrarn. Sicer pa o delovanju Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije več v naslednji številki Našega stika.

Miro Jakomin  

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)