Članki

Primer dobre prakse: Interaktivni multimedijski center o energiji in energetiki

Datum: 30. 11. 2011 Besedilo: Vladimir Habjan

Primer dobre prakse: Interaktivni multimedijski center o energiji in energetiki

Ob otvoritvi Informacijskega središča GEN letošnjega julija je zaživel tudi Svet energije. Kaj je to, se boste vprašali tisti, ki do zdaj še niste slišali zanj? Gre za prvo slovensko interaktivno in multimedijsko središče, ki obiskovalcem omogoča pravo potovanje v svet energije in energetike. Kako je Svet zaživel in kakšne izkušnje so pridobili do zdaj, nam je povedal Garsia Kosinac, profesor fizike in tehnike, sicer pa strokovni sodelavec Sveta energije in eden tistih, ki s središčem dobesedno diha.

Kako bi bralcem pojasnili, kaj je to Svet energije?

Pravimo, da je to prvi interaktivni center o energiji in energetiki v Sloveniji. Obiskovalce želimo s pomočjo interaktivnih eksponatov navdušiti nad energetiko in energijo in jih seznaniti z vplivom energije na družbo, gospodarstvo in življenje ljudi. Center deluje na 550 m2 in je razdeljen na dva sklopa.

V zgornjem delu razstave obiskovalci odkrivajo različne eksponate, ki na sodoben in interaktiven način celovito predstavijo energetiko kot tako. Na izkustven način jim skušamo predstaviti, kako energija vpliva na razvoj družbe, gospodarstva in kako smo odvisni od nje. Ljudi želimo ozavestiti o različnih virih energije, načinih pridobivanja energije, obnovljivih in trajnostnih virih energije, izpustih CO2 v ozračje ipd. Obiskovalci z interaktivnimi eksponati tudi preizkušajo delovanje različnih elektrarn in celo postanejo operaterji, saj lahko z računalniško simulacijo pridobivajo energijo za vso Slovenijo. S pomočjo dveh nazornih eksponatov skušamo razložiti pomembne značilnosti radioaktivnega sevanja, ki ga lahko izjemno natančno izmerimo. Večina obiskovalcev je na primer presenečenih ob dejstvu, da se radioaktivno sevanje nahaja povsod okoli nas, tudi v našem domu. S pomočjo več maket in modelov se pogovarjamo o jedrski energiji, o delovanju in varnosti NEK, o gorivu in gorivnem ciklu, torej o proizvodnji goriva, rokovanju z njim, možnostih recikliranja in ponovne uporabe, ter seveda o načinih in odgovornosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Predstavimo tudi prihodnost jedrske tehnologije in razloge za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

Kaj pa je v spodnjih prostorih?

V kletnih prostorih smo uredili eksperimentalnico, učilnico, kjer obiskovalci s pomočjo številnih eksponatov sami raziskujejo in izvajajo eksperimente in vaje. Predvsem s področja fizike, ki je tesno povezana z elektrotehniko, energetiko in jedrsko fiziko. Dva med obiskovalci zelo priljubljena eksponata sta zaradi visoke napetosti namenjena skupnemu delu z demonstratorjem. V sklopu spodnjega dela se nahaja tudi mala učilnica in interaktivna tabla, kjer se prilagajamo potrebam skupin in izvajamo vaje z različnih področij naravoslovja. Ob dnevu odprtih vrat, ki je vsako prvo soboto v mesecu, ta del dobesedno oživi – takrat skupaj z obiskovalci izvedemo dve delavnici, od katerih je ena vedno vezana na energetiko. Do danes smo obravnavali teme, kot so toplotni stroji, radioaktivno sevanje, statična elektrika, električni magnetizem in valovanje.

Od kod ideja za razstavo?

Skupina GEN je predana proizvodnji električne energije iz brezogljičnih, trajnostnih virov energije in del poslanstva GEN energije je tudi spodbujanje razumevanja vloge teh virov in ozaveščanja o jedrski energiji. Razmišljali smo, kako te kompleksne vsebine predstaviti in približati splošni javnosti, pa tudi, kako mlade pritegniti in navdušiti za področje, ki sicer velja za manj »priljubljeno«. S centrom želimo po svoje prispevati in spodbuditi mlade za ta zanimiva in perspektivna področja, za študij elektrotehnike in energetike. Energetika in gospodarstvo, tako posavsko kot slovensko, potrebujeta kakovosten strokoven kader, tega pa ni enostavno dobiti. V tujini se je za zelo uspešne izkazala vrsta sodobnih, interaktivnih t. i. »znanstvenih centrov«. Tudi v našem centru smo z novodobnimi pristopi želeli združiti informativno-izobraževalni del z interaktivnim in praktičnim. Tako smo v GEN-u skupaj z zunanjimi izvajalci oblikovali idejo o interaktivnem multimedijskem Svetu energije, kakršen je danes.

Kako je center nastajal?

Projekt je vodila projektna skupina iz GEN energije, vse skupaj pa se je odvilo z izjemno hitrim tempom, saj je, od ideje do realizacije minilo manj kot leto dni. Veliko eksponatov, zlasti tistih v sklopu interaktivne razstave o energetiki, pa je bilo razvitih na osnovi naših izvirnih idej. Druge ideje so bile že razvite in smo jih videli v podobnih centrih v tujini. Pri projektu smo sodelovali z nemškim podjetjem Huettinger, ki je razvilo večino eksperimentov v kleti. Gre za priznanega izdelovalca eksponatov oz. znanstvenih centrov v svetovnem merilu.

Ste se še s kom posebej posvetovali?

V veliko pomoč nam je bil Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT), s katerim še vedno odlično sodelujemo. Imajo dolgoletne izkušnje z razstavo na temo jedrske energije in uspešno opravljajo svoje poslanstvo, izobražujejo in ozaveščajo o jedrski energiji. Enako velja za Nuklearno elektrarno Krško, ki so nam bili s svojimi nasveti, informacijami in gradivi v izjemno pomoč. Glede eksperimentalnega dela smo se posvetovali tudi s Hišo eksperimentov iz Ljubljane. Glavna razvojna gonilna sila v GEN energiji pa je bil s svojimi idejami, pobudami in strokovno podporo pri vsebini dr. Tomaž Žagar.

Komu je Svet energije pravzaprav namenjen?

Prav vsem, brez izjem. Vsem, ki jih zanima področje energetike, energije, vpliva razvoja energetike na družbo; tako naravoslovcem kot družboslovcem, šolskim skupinam, posameznikom, starejšim in seveda mladim. Poslanstvo Sveta energije je, čim bolj celostno in objektivno podajati informacije, hkrati pa navdušiti vse, ki jih to področje zanima. S tem mislimo predvsem na mlade, ki se še odločajo za študij. Struktura mlajših obiskovalcev zajema vse starostne skupine, od predšolskih otrok, ki se z družinami udeležijo naših sobotnih delavnic, do prve, druge in tretje triade OŠ. Ti nas obiskujejo v sklopu naravoslovno-tehničnih dni. Veliko dijakov nas obišče v okviru strokovnih ekskurzij. Različna interesna združenja pogosto poleg ogleda Sveta energije v naših prostorih organizirajo tudi strokovna srečanja in predavanja.

Kako poteka dan odprtih vrat s sobotnimi delavnicami?

Center je odprt vsak dan (razen ob ponedeljkih) med 10. in 15. uro. V tem času želimo, da se skupine najavijo. Za vse tiste, ki si želijo center ogledati posamično in brez napovedi, pa organiziramo vodene oglede vsak torek med 15.00 in 17.00 in vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 17. ure. Posebnost in privlačnost sobotnih dogodkov je, da lahko obiskovalci poleg vodenih ogledov obiščejo tudi dve organizirani delavnici, kjer dopoldan predava Radko Istenič iz ICJT, popoldansko pa običajno izvajam sam. Delavnice so strokovne, vendar vsebinsko prilagojene poslušalcem, predvsem pa so praktične, saj lahko obiskovalci aktivno sodelujejo in niso zgolj poslušalci. Do sedaj so odzivi obiskovalcev odlični, izredno radi sodelujejo in z zanimanjem odkrivajo nove teme. Oktobra smo skupaj s tehničnim šolskim centrom Krško-Sevnica pripravili tudi poseben dogodek, v okviru katerega je GEN energija predstavila Svet energije, šolski center pa svoje izobraževalne module. Sobote so torej namenjene tudi sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, s tem želimo tudi v prihodnje nadaljevati.

V Informacijskem središču GEN imate tudi center vodenja. Ga razkažete tudi obiskovalcem?

V stavbi imamo resnično možnost predstaviti celotno dejavnost podjetja GEN kot energetske družbe in celotne skupine. Obiskovalce lahko popeljemo tudi v nadzorni center, kjer predstavimo delo planerjev in dispečerjev, kako načrtujejo in nadzorujejo proizvodnjo in kako se energija trži, prodaja. Izkazalo se je, da to ljudi zelo zanima. Na strehi stavbe imamo postavljeno tudi sončno elektrarno, ki jo prav tako lahko razkažemo obiskovalcem. Od tam pa se kot na dlani ponuja tudi odličen pogled na jedrsko elektrarno.

Načrtujete še kakšne posodobitve, razširitve?

Seveda razmišljamo tudi o novih eksponatih. Radi bi dodali kratek film o radioaktivnosti, o uporabi radioaktivnih snovi v medicini ipd. Poseben izziv za to šolsko leto je, da smo v sodelovanju s šolskim centrom Krško-Sevnica objavili razpis za tri teme, ki so za nas zelo zanimive. Mentorji bodo v sodelovanju z dijaki skušali izdelati delujoče eksponate, ki jih bo ob koncu šolskega leta ocenila strokovna komisija. Najboljši bodo uvrščeni v našo stalno razstavo.

Kdo vodi Svet energije?

Organizacijsko sodi center v službo za odnose z javnostmi, operativno pa v centru delava dva, poleg mene še sodelavka. Občasno sodeluje študentka, nekaj zunanjih demonstratorjev, prostovoljno se nam pridružijo tudi dijaki, za vsa strokovna vodenja pa priskočijo na pomoč inženirji iz tehničnega sektorja in investicij.

Je za demonstratorja potrebno posebno šolanje?

Ne, prav posebno ne, so pa zaželena pedagoška in tehnična znanja. Sodelavka se je šolala na ICJT o osnovah jedrske energije, kar čaka tudi mene, sicer pa se nenehno strokovno izpopolnjujeva na različnih strokovnih seminarjih.

Je kdo od otrok pokazal poseben interes za vašo razstavo?

Še preden smo postavili center, smo poskušali sodelovati s šolami pri delu z nadarjenimi učenci. Nekaj teh je bilo tukaj že večkrat, med njimi bi izpostavil nekatere dijake srednje tehnične šole v Krškem, ki so nam v dobrodošlo pomoč pri sobotnih delavnicah in pripravah, ne nazadnje lahko po razstavi sami vodijo svoje sošolce. Srednjim šolam smo tudi ponudili, da zainteresiranim dijakom pripravimo intenziven trening izobraževanja, potem pa bi lahko prevzeli aktivno vlogo oz. pomagali obema strokovnima sodelavcema pri vodenju izbranih skupin. To je poseben izziv za mlade, saj poleg strokovnega znanja pridobivajo tudi različne socialne veščine. Sodelovanje s šolami in z mladimi je večplastno in se bo gotovo še razvijalo.

Ali sodelujete s kakšno zunanjo inštitucijo?

Sodelujemo seveda z NEK, saj si nekatere skupine želijo ogledati tudi jedrsko elektrarno, prav tako pomagamo organizirati oglede elektrarn na spodnji Savi in Termoelektrarno Brestanico. Dobro sodelujemo tudi z Mesnim muzejem Krško. Verjamemo, da je v povezavi s Svetom energije to celovit prikaz Krškega, saj obiskovalci poleg energetike spoznajo še bogato kulturno dediščino Krškega.

Kakšne so vaše dosedanje izkušnje?

So več kot pozitivne. Pravzaprav smo nad odzivom kar nekoliko presenečeni. Po odprtju centra smo promocijo izvajali bolj regionalno in poskušali pritegniti skupine iz Posavja. Do danes pa so nas že obiskale šole iz Kranja, Murske Sobote, Prlekije, Ljubljane … praktično od vsepovsod, celo nekaj skupin iz tujine. Dodatno promocijo izvajamo po nekaterih šolskih, pedagoških kanalih. Kot kaže, so bili naši obiskovalci zadovoljni in gre informacija o našem centru od ust do ust. Imamo približno 1000 obiskovalcev na mesec. Do danes smo imeli prek 2900 obiskovalcev (šteto od septembra, saj so bile prej šolske počitnice).

Se strinjate, da je Svet energije primer dobre prakse v elektrogospodarstvu?

Mislim, da vsekakor gre za primer dobre prakse, o tem ne nazadnje priča tudi odziv učiteljev in drugih, ne samo šolskih skupin. Vsi so navdušeni nad celovito predstavitvijo energetike in hkrati presenečeni, da je razstava brezplačna. Pri nas verjamemo, da lahko tudi v gospodarstvu neposredno in zelo uspešno ozaveščamo čim širši krog ljudi o pomembnih temah, ki posredno in tudi neposredno vplivajo na vsakega posameznika. Morda je to izziv tudi za druge industrijske panoge, da odprejo še kak podoben center, kjer bi širša množica ljudi dobila pomembne informacije in prepotrebno znanje ter vpogled v panogo. To je ne nazadnje izrednega pomena zlasti pri načrtovanju bodočih kadrov. Gospodarstvo je temelj, gonilna sila razvoja in standarda življenja, v naši družbi pa to žal ne pride dovolj do izraza oz. dajemo vrednotam, kot so na primer delo, ustvarjanje, inovativnost idr. v praksi premalo poudarka. Seveda pa si želimo, da bi vse to prepoznali in izvajali na tistih področjih oz. institucijah, katerim je zgoraj našteto osnovno poslanstvo…

Kako bi v Svet energije povabili naše bralce?

Z največjim veseljem sprejmemo vsakogar, tako tiste, ki želijo svoja znanja poglobiti in izpopolniti kot tiste brez posebnega predznanja. Z veseljem se prilagodimo različnim željam in potrebam. Vabim bralce, da si ogledajo našo spletno stran www.svet-energije.si, kjer bodo našli več podrobnosti o našem centru. Prepričan sem, da bodo ob obisku doživeli in izvedeli marsikaj zanimivega, morda tudi presenetljivega. Vsekakor pa ne bodo ostali ravnodušni.

Vladimir Habjan

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 8, skupna ocena: 3,75)