Članki

Slovenski elektroenergetski sistem kmalu z novim srcem

Datum: 31. 3. 2011 Besedilo: Polona Bahun

Elektro-Slovenija se je lotilo temeljite posodobitve obstoječega Republiškega centra vodenja, s čimer naj bi se v prvi vrsti povečala zanesljivost obratovanja slovenskega prenosnega sistema. Zaradi živahnega dogajanja v prenosnem omrežju v širši regiji je namreč obstoječi sistem vodenja obremenjen že do meja svojih zmogljivosti in deluje že na robu obvladljivosti. Ocenjena vrednost projekta je blizu pet milijonov evrov, končan pa naj bi bil konec leta 2013.

Slovenski elektroenergetski sistem kmalu z novim srcem

Od zadnje temeljite prenove Republiškega centra vodenja slovenskega elektroenergetskega sistema je minilo že vrsto let. In čeprav je Elektro-Slovenija v skladu z novimi nalogami, zahtevami in potrebami Republiški center vodenja ves čas posodabljal in dograjeval, je ta zdaj prišel do stopnje, ko ga je treba temeljiteje prenoviti. Ker gre tako rekoč za srce slovenskega prenosnega omrežja, in zato njegovega delovanja ni mogoče ustaviti, so se priprave na izvedbo tega zahtevnega projekta začele že pred dobrimi tremi leti. O tem, v kateri fazi projekta se trenutno nahajamo, smo se pogovarjali z direktorjem Elesovega sektorja za obratovanje sistema mag. Urošem Salobirjem. Kot nam je povedal, so se priprave na začetek tega projekta zaradi nepričakovanih zapletov z izborom izvajalca in posledično ponovitvijo razpisa nekoliko zavlekle, in sicer kljub temu, da je bila ta možnost ob analizi tveganj upoštevana. Kakor koli že, pravi mag. Uroš Salobir, smo se tudi iz tega postopka naučili nekaj novega, pridobljene izkušnje pa so bile dobro izhodišče za temeljitejšo pripravo novega razpisa, katerega potek gre zdaj bolj tekoče. Tako naj bi po opravljenih pogajanjih s potencialnimi izvajalci prenove, pogodbo z izbranim podjetjem sklenili še pred poletjem in nato prenovo Republiškega centra vodenja v celoti izpeljali do konca leta 2013.

Vodilo za prenovo so predvsem nove zahteve

Na vprašanje, ali zahteva po temeljitejši prenovi Republiškega centra vodenja pomeni, da je ta neustrezen in ne zagotavlja izpolnjevanja potrebnih funkcij, mag. Uroš Salobir odločno odgovarja, da to seveda ne drži, saj Elesovi strokovnjaki z nenehnim dograjevanjem in dopolnjevanjem Republiški center vodenja ves čas ohranjajo v ustrezni kondiciji. Res pa je, da je teh dopolnitev doslej bilo že toliko, da je ogrožena integriteta delovanja celotnega sistema, ki poleg tega deluje že na skrajnih mejah svojih možnosti. To pa z drugimi besedami pomeni, da je zaradi tega že zmanjšana zanesljivost njegovega delovanja, kar je bil tudi eden poglavitnih razlogov za začetek projekta temeljitejše prenove. Zaradi sprememb pravil delovanja nacionalnih sistemskih operaterjev v zadnjih letih in naraščanja zahtev po novih funkcijah smo morali center vodenja ves čas dograjevati, saj obstoječi ni mogel več slediti vsem zahtevam. Nove funkcije smo morali dodajati v obliki sekundarnih programov, sistem razdrobiti in nekatere vitalne funkcije zagotavljanja varnosti obratovanja arhitekturno celo dislocirati, s čimer je celoten sistem postal manj zanesljiv in bolj ranljiv oziroma prinaša določena tveganja. Zaradi čedalje zahtevnejših obratovalnih zahtev, ki jih prinašajo tudi spremembe na energetskem trgu, pravi mag. Uroš Salobir, pa želimo v Elesu ta tveganja čim bolj zmanjšati. Poleg tega bo nov republiški center vodenja omogočal tudi uvedbo nekaterih novih funkcij, ki bodo operaterjem s podrobno analizo dogajanj tudi v širšem oziroma regionalnem omrežju zagotavljale sprejem najboljših rešitev, posledično pa tudi zagotovile optimalno izrabo slovenskega prenosnega omrežja. S samo posodobitvijo Republiškega centra vodenja pa bomo tudi v tehnološkem pogledu dobili priložnost za izboljšanje obstoječih funkcionalnosti. Ena takšnih pomembnejših bo denimo možnost, da operater z enim samim pritiskom na gumb prenese vse funkcije centra, vključno z vsemi informacijami in aplikacijami, na pomožni center vodenja in se potem lahko delo od tam nemoteno nadaljuje. Tako bo delovanje dveh centrov dejansko potekalo nemoteno vzporedno in bo lahko dežurna ekipa operaterjev elektroenergetskega sistema delo opravljala na kateri koli lokaciji centra in ga s tem tudi držala v dobri kondiciji oziroma stalni pripravljenosti.

Na razpisu postavljenih kar 2175 tehničnih zahtev

Za kako kompleksen sistem in potrebne rešitve pravzaprav gre, najbolje pove podatek, da so Elesovi strokovnjaki ob pripravi razpisne dokumentacije postavili kar 2175 različnih tehničnih zahtev ter da je v sam projekt vključena skupina dvajsetih strokovnjakov z različnih področij. Te številke ne bi pomenile veliko, če se za njimi ne bi skrivalo izredno delo motiviranih posameznikov, zaposlenih na ELES-u, ki jim Republiški center vodenja pomeni edinstveno priložnost za uresničitev strokovnega znanja, ustvarjalnosti in inženirske vizije. Vsi v projektni skupini se zavedajo velike teže projekta in dolgoročnega vpliva njihovega dela na poslovanje podjetja Eles. Kot pravi Mag. Uroš Salobir, se zahtevnost rešitev in potrebnih dodatnih funkcij zaradi živahnosti dogajanj na evropskem energetskem trgu sproti povečuje, kar še dodatno zapleta zadeve. Predvidoma pa naj bi Eles pogodbo z izbranim ponudnikom sklenil še pred poletjem, s čimer bi se lahko začelo približno dvoletno obdobje uvajanja nove strojne in programske opreme, pa tudi sprotnega izobraževanja in izpopolnjevanja Elesovih operaterjev. Kot že rečeno, bo moral obstoječi center vodenja vse svoje zahtevne funkcije nemoteno opravljati tudi med samo prenovo. Ker bo treba sočasno delati na obstoječem in novem centru, bodo vpletene ekipe strokovnjakov v tem času zelo obremenjene, pri čemer pa bo po besedah mag. Urša Salobirja zato njihovo delo po uspešno končani prenovi toliko lažje.

 

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )