Članki

Elektrika za izvoz

Datum: 28. 2. 2011 Besedilo: Polona Bahun

Komentar urednika

Elektrika za izvoz

Z doseženim v minulem letu smo lahko zadovoljni, saj nam je kljub zaostrenim gospodarskim razmeram uspelo povečati obseg prodaje in kupcem ponuditi nove zanimive produkte, pri čemer že večino posla opravimo v tujini. V minulem letu smo dosegli zavidljive poslovne rezultate, polovico prometa pa že ustvarimo na tujih trgih, tako da nas poznajo vse od Skandinavije do Grčije.

Navedena stavka sta vzeta iz prispevkov v tej številki in se nanašata na pogovore s predstavniki obeh energetskih stebrov ter potrjujeta, da je elektrogospodarstvo lahko tudi zgodba o uspehu. V besedo lahko je sicer vloženega ogromno truda, znanja, inovativnih rešitev in dela, a omenjena primera dokazujeta, da so ambiciozno zastavljeni cilji tudi v sedanjem izjemno konkurenčnem in zahtevnem mednarodnem poslovnem okolju vendarle uresničljivi. Sta dokaz, da sta lahko proizvodnja in prodaja električne energije tudi dober posel in zgodba o uspehu ter da je elektrogospodarstvo panoga, ki obeta.

Pri tem konkretne številke, čeprav bi marsikateremu izmed nas verjetno vzele sapo, niti niso tako pomembne. Veliko bolj pomembno je dejstvo, da je elektrogospodarstvo v razmerah odprtega energetskega trga dokazalo, da se je sposobno preživeti in tudi postaviti temelje za nadaljnji razvoj ter se uspešno soočiti z razvojnimi izzivi, ki prihajajo.

In teh nikakor ni malo. Uveljavljanje novih tehnologij, večanje deleža električne energije v prometu, povečevanje deleža obnovljivih virov, vgradnja naprednih merilnih sistemov in postavitev pametnih omrežij so samo največji med njimi. Gre za področja, ki bodo v prihodnjih letih na eni strani krojila usodo gospodarstev razvitih držav, na drugi pa hkrati terjala ogromno vlaganj. Zato je mogoče še toliko pomembneje, da elektrogospodarstvo na področjih, kjer to že je, ostane uspešna panoga, na drugih pa se tem idealom vsaj približa.

To, da je Slovenija na sečišču pomembnih energetskih poti in ima v zaledju enega najdonosnejših trgov ter ima v elektrogospodarstvu akumuliranega veliko strokovnega znanja, nam gre na poti do uspeha lahko samo v prid. Pri iskanju primernih scenarijev za izhod iz sedanje gospodarske krize bi se ravno zato bilo smiselno tudi resneje poigrati z možnostjo, da se v širši regiji uveljavimo kot vodilni proizvajalec in trgovec z električno energijo ter elektriko ustoličimo kot enega naših pomembnih prodajnih artiklov.Ne nazadnje, proizvodnja elektrike za izvoz, zakaj pa ne?

 

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (5)