Članki

Elektro Primorska prodala družbo E 3

Datum: 28. 2. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Družbi Elektro Primorska in Petrol sta podpisali pogodbo o odkupu trgovske družbe E 3.

Elektro Primorska prodala družbo E 3

Družbi Elektro Primorska in Petrol sta 26. februarja podpisali kupoprodajno pogodbo o 100 odstotnem odkupu trgovske družbe E 3. »Kupoprodajna pogodba je bila zadnji korak v fazi selekcijskega postopka najugodnejšega ponudnika. Po tem, ko smo izbrali najugodnejšo ponudbo, smo se s Petrolom kak mesec pogajali o podrobnostih. Pogodba ima namreč svoje t. i. odložne pogoje in bo stopila v veljavo takrat, ko bodo izpolnjeni. Pri tem je ključno soglasje AVK, to je korak, ki ni tako kratek. Zdaj je na vrsti Petrol da pripravi vlogo. Po naših pričakovanjih ne bi smelo biti velikih zapletov, saj gre za relativno majhno koncentracijo, ne gre za povezovanje dveh družb, ki bi imele prevelik tržni delež, niti ni težav z vidika vertikalne povezave. Pričakujemo, da bi morala biti v letošnjem letu izdana odločba in transakcija zaključena. Dokler pa odložni pogoji niso izpolnjeni, je E 3 še v lasti Elektra Primorske, z njo upravljamo in skrbimo zanjo,« je povedal direktor družbe Uroš Blažica.

Kot je povedal Blažica, so izbrali najugodnejšega ponudnika. »Pogodbe in ponudbe so seveda poslovna skrivnost, lahko pa povem, da je bil naš glavni kriterij pri presoji izbora dosežena kupnina po transakciji. Prodajamo državno premoženje, zato je pomembno, da je to eden glavnih kriterijev, tudi usmeritve OECD so takšne. Drugače smo se pa med kriteriji v okviru izbora zelo veliko ukvarjali z zavezami, saj od bodočega lastnika pričakujemo, da bo ohranjal lokacijo, delovna mesta, blagovno znamko in razvijal družbo skladno z njenimi strateškimi načrti. Ta zagotovila smo v fazi pogajanj dobili. Prepričan sem, da je bodoči lastnik pravi tudi v tem smislu da bo družbo razvijal naprej, prinesel svež kapital in ideje, ki manjkajo, da bi se E 3 še bolj razvijal kot se je,« je razložil Blažica.

V nadaljevanju je Blažica bolj podrobno razložil, na kakšen način so prišli do najugodnejše ponudbe: »Ena od ponudb je bila vezana na datum zaključka transakcije. Če hočeš oceniti, koliko boš dobil, moraš narediti neko projekcijo poslovanja in na to aplicirati ponudbo. Mi smo za dve ponudbi naredili kontrolo na tri različne presečne datume in jih evaluirali. Ti datumi so bili: 30. 7. 2020, 31. 12. 2020 in začetni 31. 12. 2019. Na vse tri datume je bila kupnina s strani Petrola boljša in zato smo se odločili zanj. Ponudnikom smo pustili odprte roke, da sami oblikujejo formulo za izračun kupnine, da se sami odločijo, kako bodo kupnino definirali in formuli nista enaki. Verjamem, da je vsak po svojih najboljših močeh pripravil ponudbo,« je povedal Blažica.

Na vprašanje, zakaj so se v družbi odločili za prodajo, odgovarja Blažica: »Zaradi več razlogov. Imamo priporočilo večinskega lastnika, da se maloprodaja loči od distribucije, kar velja za vsa distribucijska podjetja. Po mojem pa je bolj pomemben razlog ta, da je posel z elektriko, kjer se dela z majhno maržo in so tveganja relativno velika. Gre za tveganja neplačil, izgube prihodka idr. Kljub velikim številkam se lahko družba hitro znajde v slabi likvidnosti ali kaj drugega, če pa hoče taka družba na dolgi rok rasti, potrebuje nove produkte, nove rešitve, za vse to pa je potreben kapital, investicije. E 3 je kapitalsko šibek, težko vlaga, matična družba ne sme pomagati, tako da je bila edina smiselna rešitev iskanje strateškega partnerja in novega lastnika.«

Blažica je še pojasnil, kam bodo vlagali kupnino: »10-letni načrti so zelo odvisni od sprejemanja NEPN. Mi v infrastrukturo že zdaj investiramo okoli 20 mio evrov na leto, če pa bo NEPN sprejet, v kar ni dvoma, se bo zgodil trend elektrifikacije industrije, prometa … in bo potrebno distribucijsko omrežje bistveno nadgraditi, ojačati. Naše omrežje je eden ključnih vzvodov za doseganje ciljev dekarbonizacije. Če hočete, da bodo v bližnji prihodnosti vsa gospodinjstva kuhala, se ogrevala, vozila na elektriko, idr., bo potrebno po domače 'vse žice zamenjati', dograditi nove transformatorske postaje in zgraditi vsaj 5 novih RTP. To je v 10 letih ranga 400 mio evrov dodatnih investicij, pa je to optimistični scenarij. Trendi kažejo, da bo treba vlagati še več kot zdaj, da bomo lahko zadovoljevali potrebe trga. Ta kupnina bo šla torej v infrastrukturo, kjer je donos zagotovljen, in to dober: 5,2 %.«  

Blažica je pojasnil tudi njihova prizadevanja za pridobitev koncesije: »Mi si želimo pridobiti koncesijo, je pa res, da je to tek na dolge proge, precej odvisen tudi od politične volje in strategije države. Vendar bomo s formalno prodajo imeli en pogoj izpolnjen. S tem se bomo še ukvarjali, kakor tudi z Volovjo rebrijo. To je še ena odprta zadeva, ki nas vrsto let spremlja in se nikamor ne premakne. Letos smo pri deležnikih spet začeli preverjati možnosti postavitve vetrnega polja. Potrebujemo gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje. Na večini naslovov smo naleteli na pozitiven odziv, ključna pa bo presoja vplivov na okolje. Dejstvo je, da se je tehnologija v desetih letih precej spremenila. Vetrnice so zdaj bolj prijazne naravi in verjamem, da bi jih mogoče v bližnji prihodnosti le postavili. Volovja reber je eno redkih območij, ki ima vetrni potencial, je daleč od naseljenih območij, težko bi rekli, da bi bile vetrnice moteče za prebivalce. Tudi zemljo imamo, infrastruktura je umeščena v prostor, ogromno je bilo že narejenega in škoda bi bilo to pustiti. V prvi fazi je bilo projektiranih 35 vetrnic skupne moči 20 MW, vendar takih ne delajo več. Isto moč bi bilo možno doseči z manjšim številom vetrnic, ideja je, da bi postavili 10 vetrnic moči okoli 30 MW. Sedanje vetrnice so večje in učinkovitejše, kar pomeni da je vpliv na okolje manjši, je pa res, da so nekaj višje. To vprašanje me že dlje časa muči, da ne najdemo razumevanja, da bi bilo boljše v državi postaviti dva parka z 20 vetrnicami, kajti le toliko je potenciala, ne pa da se cela država ukvarja s tem, kako bomo na 100 različnih lokacijah postavili eno vetrnico,« je sklenil Blažica.  

O družbi E 3

V E 3 je zaposlenih 50 ljudi.

Prihodki v letu 2019 so 90 mio.

Prodaja v letu 2019 je bila 1,5 TWh.

E3 ima na trgu skupno 11 % delež, na trgu gospodinjskih odjemalcev pa 15 %. To pomeni, da je E3 po tržnem deležu tretji največji dobavitelj v Sloveniji.

V prilogi lahko poslušate kratek audio posnetek.


Pripete datoteke:

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )