Članki

Borzen razvija sodobno agregacijsko trgovalno platformo

Datum: 16. 6. 2020 Besedilo: Andraž Šavli

Pri projektu Pakt sodeluje več priznanih slovenskih podjetij.

Borzen razvija sodobno agregacijsko trgovalno platformo

Borzen, operater trga z elektriko, je v projektu Pametne naprave, modeli in platforme v aktivnem omrežju (v nadaljevanju: PAKT), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sodelovanju s partnerji v projektu vzpostavil demonstracijsko agregacijsko trgovalno platformo, prek katere se lahko povezujejo ponudniki prožnosti (t. i. fleksibilnosti) v obliki prilagodljivega odjema in udeleženci trga, ki to prožnost potrebujejo. 
V okviru projekta PAKT bo vzpostavljena agregacijsko trgovalna platforma, postavljena na strani Borzena, do katere se bodo povezovale naprave v petih gospodinjstvih na območju Elektra Maribor. Pri tem naj omenimo, da se bodo v platformo povezovali tudi drugi partnerji in tako preizkušali delovanje na novo razvitih produktov, kot so na novo razviti števci, uporaba tehnologija Narow Band IoT, uporaba geografske lokacij naprav in podobno.

Agregacijsko trgovalna platforma, razvita v projektu PAKT, je sicer le eno od šestih pilotno-demonstracijskih okolij, ki se bodo vzpostavila pri partnerjih in drugih podjetjih, sodelujočih v projektu. V projekt so poleg Borzena kot partnerji vključena tudi naslednja podjetja: Inea, Igea, A1, Seltron, Iskraemeco, Metronik, Elpros, Sipronika, Geodetski zavod Celje in Semantika.
Platforma bo omogočala oddajanje ponudb za aktivacijo razpoložljivih zmogljivosti prožnosti, kjer se z upravljanjem odjema oziroma proizvodnje ponuja možnost dobave energije za zmanjšanje ali povečanja odjema oziroma proizvodnje z namenom izravnave odstopanj v sistemu. Platforma bo vsem sodelujočim akterjem omogočala oddajanje ponudb s cenami in količinami za vnaprej določeno časovno okno. Platforma bo z algoritmom za izračun cene preverjala medsebojno ustreznost ponudb, sistemski ali distribucijski operater pa bo lahko z nasprotno ponudbo aktiviral ponudbo za dobavo energije. 
V okviru projekta PAKT je bil v sodelovanju s podjetjem Semantika za namen povezovanja na agregacijsko trgovalno platformo razvit aplikacijski programski vmesnik (API) za dostop vseh sodelujočih udeležencev trga, prek katerega se opravlja celotna komunikacija med platformo in sodelujočim udeležencem. Platforma poleg omenjenega oddajanja ponudb in njihovega uparjanja omogoča tudi povezovanje merilnih naprav in posredovanje meritev, ki se lahko nato uporabljajo pri drugih procesih, kot je uporaba napovedovalnih modelov za predvidevanje razpoložljivosti prožnosti. 
Platforma omogoča tudi uporabo geografske lokacije naprav ter s pomočjo tega medsebojno uparjanje ponudb glede na lokacijo zmogljivosti prožnosti in lokacijo potreb pri operaterjih omrežij. Uporaba prostorskih podatkov na področju upravljanja energije za zdaj ni zadovoljivo razširjena, niti ni zadovoljivo povezana s prostorsko podatkovno infrastrukturo. Ključni namen vključitve prostorske komponente je vzpostavitev procesov povezave ali celo integracije geolokacije v naprave in sisteme s ciljem zagotavljati čim večjo povezljivost z drugimi deležniki. 
Inovativna agregacijsko trgovalna platforma, ki je eden od pomembnejših rezultatov in ciljev projekta PAKT, bo integrirala že obstoječe tehnologije na trgu in tudi inovativne produkte, ki se testirajo in demonstrirajo v okviru tega projekta, z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije, boljšega napovedovanja in zmanjšanja stroškov izravnave dobaviteljem in zmanjšanja obremenitev distribucijskega omrežja. V tem trenutku na trgu obstajajo različne rešitve, ki pokrivajo različne točke projekta, kot so pametni števci, borza energije, poleg tega imajo distribucije in dobavitelji lastne analitične rešitve. Na trgu tako manjka enovita platforma, ki bi jo vzdrževala neodvisna entiteta (v našem primeru Borzen, kot operater trga). Po drugi strani bo z vse večjim vključevanjem obnovljivih virov proizvodnje električne energije na trg in tudi z rastjo števila električnih vozil v prihodnosti vse več izzivov za učinkovito in ekonomično upravljanje distribucijskega omrežja. 

Z novo agregacijsko trgovalno platformo in vključitvijo zgoraj omenjenih petih gospodinjskih porabnikov v projektu, kjer je nameščena tudi dodatna procesna oprema, se bodo demonstrirali:
- pregledna in nediskriminatorna platforma za vpeljavo trga prožnosti; 
- prodaja in nakup razpoložljivosti za prilagajanje odjema s strani dobaviteljev končnim odjemalcem, za glajenje profila udeleženca trga in možnost sodelovanja v vlogi agregatorja za lastne odjemalce;
- nakup izravnalne energije za ukrepe razbremenjevanja omrežja oziroma prilagajanja obremenitve in drugih tehničnih omejitev pri distributerjih električne energije;
- nakup izravnalne energije za regulacijo frekvence oziroma odstopanj v sistemu pri sistemskem operaterju prenosnega omrežja:
- uporaba analitike porabe za namene optimizacije; možnost neposrednega sodelovanja na trgu z elektriko s ponujanjem prilagajanja lastnega odjema prek lastnega programskega vmesnika (angl. application programming interface – API);
- možnost razvoja in trženje novih produktov, povezanih s prožnostjo končnih odjemalcev.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )