Članki

Dokument Vodik in umetna goriva poslan EK

Datum: 1. 10. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

V njem so zapisane smernice, ki naj bi prispevale k množičnejši uporabi vodika in umetnih goriv.

Dokument Vodik in umetna goriva poslan EK

Je obdobje, ko države znova iščejo poti za izvajanje svojih podnebno energetskih politik in s tem izpolnjevanje nacionalnih zavez, tokrat v skupnem Zelenem dogovoru. V te napore iskanja okoljsko energetskih politik so se pomembno vključile nove gospodarske in socialne okoliščine, ki so posledica pandemije COVID-19, ter jih še pred kratkim sploh nismo mogli napovedati, kaj šele opredeliti oziroma določiti ter tako tudi še niso vključene v energetske koncepte, politike in programe. Vprašanje je tudi, če bomo v dosti kratkem času lahko opredelili vse posledice in razsežnosti pandemije ter postavili podnebno energetsko politiko dovolj dolgoročno, predvsem pa primerno za udejanjanje.
Ne glede na vse to, pa kaže, da moramo storiti več na področju vodika in umetnih (sintetičnih) goriv, saj brez tega nosilca energije oziroma energentov ne bo mogoče doseči zavezujočih ciljev. 
V Znanstveno svetovalnem svetu evropskih akademij (EASAC), ki je neodvisni glas nacionalnih akademij znanosti držav članic EU ter Norveške, Švice in Združenega kraljestva, v njem pa sodeluje tudi Svet za energijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, smo na temelju strokovnih del in razprave v nekaj minulih mesecih sestavili dokument Vodik in umetna goriva. Obširna dela, na katerih temelji naš dokument, podrobneje opredeljujejo in analizirajo vse znane in razpoložljive tehnologije pridobivanja vodika in umetnih goriv, aktualizirajo njihovo stanje tehnike ter gospodarsko vrednotijo njihovo pridobivanje, prenos, shranjevanje ter rabo. Z dokumentom opozarjamo na dolgoročni pomen vodika in umetnih goriv, ki naj bodo v nacionalnih politikah opredeljena ambiciozneje, a hkrati preudarno.
S svojim dokumentom želi EASAC prispevati k napredku, ki jih zarisujeta Strategija EU za povezovanje energetskega sistema in Strategija EU za vodik, ob tem pa poudarja petnajst pomembnih dejstev: 
1. nujno je povečati proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki jo je treba uporabiti neposredno, kadar je to le mogoče. Obnovljiva energija je nepogrešljiva za proizvodnjo vodika 
2. odpraviti je treba subvencije, davke, dajatve in druge spodbude za fosilna goriva, ki še naprej izkrivljajo energetske trge in omejujejo potencial rasti za obnovljivi vodik in umetna goriva 
3. v aktivnosti, ki opredeljujejo razvoj ukrepov za odpravo tržnih ovir, je treba vključi neodvisne strokovnjake zunaj zavezništva za čisti vodik 
4. okrepiti je treba določanje cen ogljika s prenovo direktive o trgovanju z emisijami ter s tem spodbujati trge obnovljivega vodika ter umetnih goriv 
5. uvesti je treba nove predpise (poleg sistema trgovanja z emisijami), ki bodo pospeševali prehod iz uporabe fosilnih goriv v obnovljivi vodik v kemičnih in drugih panogah, vključno s proizvodnjo jekla 
6. treba je pridobiti zaupanje deležnikov (industrija, civilna družba in znanstvena skupnost), ki sodelujejo pri vzpodbujanju procesov proizvodnje vodika in umetnih goriv ter tako pritegniti zaupanje vlagateljev 
7. spodbujati je treba dolgoročen razvoj vodikovih trgov, ki se začnejo z lokalnimi ali regionalnimi omrežji blizu obnovljivih virov električne energije, obratov za proizvodnjo vodika in centrov za porabo vodika
8. vzpostaviti je treba močne in učinkovite administrativne ter politične povezave za usklajevanje in upravljanja politike vodika in umetnih goriv med državami članicami, regijami, in lokalnimi ravnmi 
9. poleg proizvodnje vodika in umetnih goriv v EU je treba zagotoviti oskrbo z obnovljivim vodikom in umetnimi gorivi tudi zunaj evropskih meja z vzpostavitvijo mednarodnih partnerstev in trgovinskim sodelovanjem, ki mora vključevati zainteresirane tretje in sosednje države 
10. spodbujati je treba naložbe v proizvodnjo sintetičnih goriv in vodika pridobljenih iz obnovljivih virov s poudarkom na zmanjšanju vložene energije na najmanjšo mero ter ob tem upoštevati stroške investicije in obratovanja v življenjski dobi in oceniti tudi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
11. spodbujanje naložb v obnovljiv vodik in umetne pline mora zajeti tudi davčne spodbude temelječe na evropskih načelih
12. določiti je treba standarde za vso verigo proizvodnje vodika na podlagi protokola GHG (Greenhouse Gas Protocol) ter certificiranje nizkoogljičnega vodika, ki bo uporabno tudi v postopkih analize obdavčenj  
13. podpirati je treba razvoj pridobivanja vodika ter umetnih goriv tako, da se spodbuja tiste proizvodnje z manjšimi stroški in večjim tržnim zaledjem, ob tem pa se upošteva tudi krivuljo učenja 
14. treba je določiti merila za uporabo bio-goriv, ki se uporabljajo za pridobivanje umetnih goriv in vodika (trajnostna merila naj upoštevajo čase povračila ogljika – drevesa vsaj 10 let) 
15. podpirati je treba tudi razvoj tržnih dejavnosti pridobivanja, shranjevanja in rabe vodika ter umetnih goriv, vzpostavitev dejavnosti certificiranja in standardizacije vodika ter umetnih goriv ter razvoj regulirane dejavnosti prenosa in skladiščenja.  

Dokument Hydrogen and synthetic fuels EASAC je bil poslan Evropski komisiji 29. septembra 2020, in je dostopen na tej spletni strani. 

Dr. Franc Žlahtič


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (6)
julij 2021 (4)